Kinderrechten

Advocaat Jan Boone heeft vrijdag aangifte gedaan tegen de Rooms-Katholieke Kerk, de paus en de bisschoppen in Nederland. Volgens Boone is de Kerk een criminele organisatie die als oogmerk heeft het beletten, dan wel bemoeilijken van de opsporing van seksueel misbruik van minderjarigen.

Boone treedt op namens Theo Bruyns (74). Die zat van zijn elfde tot en met zijn dertiende op een seminarie in Helmond, waar hij werd misbruikt. De aangifte is gedaan bij de hoofdofficier van het arrondissementsparket Oost-Nederland in Arnhem.

De Kerk voldoet volgens de aangifte aan alle eisen die worden gesteld aan een criminele organisatie. „Door zich de ‘erfgenamen’ van Jezus en de apostelen te noemen, heeft de RKK zich het recht toegeëigend een totaal eigen positie in te nemen als het gaat om bestraffing van seksueel misbruik dan wel verkrachting, met uitsluiting van het strafrecht”, aldus de aangifte

Boone heeft mij ook benaderd om deze aangifte te ondersteunen maar buiten het ‘einde der middeleeuwen’, reactie van Midas Pandora, wordt dit bij de grote hoop ‘procedures verjaard’, geflikkerd. In 2010 heb ik in de Tweede kamer tegen kardinaal Eijk gezegd, ‘hoe hij het vond dat ie baas was van een criminele organisatie’. Dat werd me niet in dank afgenomen maar ik zie de kerk niet langer als een criminele organisatie, daarvoor zijn ze te zeer…..uitgedund, marginaal om nog ooit zulke misdaden te plegen…incluis de Goede Heder uitbuiting, de afstandsbaby’s, Bleijerheide pedo internaat, of ander seksueel geweld tegen kinderen, blijven we zeker bij volle bloedmaan, alert.

Aangezien ik (en andere leden mea culpa) al procedures verloren hebben en die dus zelf konden betalen, trap ik niet meer in publiciteitsgeile advocaten. Ben het wel eens dat dit een misdaad is tegen de menselijkheid, waartegen regeringen, overheden, nooit wilden optreden. Ook de EU, mensenrechten verwierpen onze argumenten ondanks dat het een identificeerbare groep betrof….kinderen dus.

Zoek de afstand baby

Minister Dekker voor Rechtsbescherming gaat met belangenorganisaties en onderzoekers praten over ‘afstandsmoeders’ in Nederland. Dat zijn moeders die hun kind hebben afgestaan voor adoptie. Het gaat daarbij vooral over de vraag of ouders zich in het verleden soms onder druk gezet voelden om hun kind niet zelf op te voeden, omdat ongehuwd moederschap in een kwaad daglicht stond. Dat niet alleen maar alle MCU dossiers die wij aanjoegen, gaan van de baan in het politieke correcte Nederland en haar censuur praktijken.

Goedemorgen Dekker en Toorenburg wij, MCU, hebben de afstandsbaby’s / moeders sinds 2010 naar voren gebracht, in de Tweede kamer, in de media. Sterker nog we hebben archieven, data over de ‘afstandsbaby’s en niemand wilde luisteren. Ja, Toorenburg ontstak in woede en heeft vragen gesteld aan de minister in 2012 maar snel is dit weer in een Haagse doofpot gat verdwenen. Van een woedende Toorenburg is daarna niets meer vernomen.

Uit onderzoek van de Radboud Universiteit in Nijmegen naar adoptie tussen 1956 en 1984 komt naar voren dat er geen echte dwang van de overheid is geweest?? (onechte dwang…ofwel de andere kant opkijken). Maar moeders ervoeren soms wel druk van hulpverleners en organisaties. Ook zeiden ze dat ze soms niet genoeg geïnformeerd waren over hun mogelijkheden.

Dit is weer zo’n slap onderzoek met aperte leugens met veel verontwaardiging en met zachte muiltjes aangedragen ‘feitenrelaas zonder enige diepgang) echter de realiteit was anders, heel anders! De universiteit Nijmegen lijkt het katholieke tijdperk van de vijftiger jaren weer te omarmen. De druk van overheid en instellingen waren immens en ging via de achterdeur naar buiten. Zelf heeft mij een vrouw aangesproken, die een kind had afgestaan en zelfs haar man, huidige kinderen weten van niks….ze weten nog steeds niks… hier even wat archieven…en….zie alle links onderaan (met betrokken instanties, milieu, beroep vader, voogdijraad).

Vervolgonderzoek

In een Kamerdebat vroeg D66-Kamerlid Bergkamp om een diepgaand vervolgonderzoek. Volgens haar is nog te weinig bekend over wat er destijds precies is gebeurd (:). Ze werd bijgevallen door andere Kamerleden (die weten helemaal niks). Niemand van MCU, mea culpa gehoord, Mater Matuta (België)??? Not ringing a bell? KRO haakte af na flink wat onderzoek samen met Mea culpa in Heerlen….media oh katholieke media waar zijt gij? Heb gij ons verlaten?

Nou, we geven onderaan alle links door vanaf 2010 over ons werk betreffende de afstandsbaby’s…. jullie staan wel met 10-0 achter. Dekker zegt het een en doet het ander (namelijk niets). Praten, aangiftes zelfde laken een pak, meld u het (hebben wij als MCU gedaan) maar geen enkele reactie…wat een politieke foefelaars…voor de camera zijn het echt heel andere mensen.

Dekker vindt een echt onderzoek nu niet nodig (!!??), maar hij wil wel met betrokkenen overleggen over de mogelijkheden. Ook gaat hij bekijken of de nazorg voor deze groep beter moet. Dank voor de uitnodiging Dekker! Ons adres……

CDA-Kamerlid Van Toorenburg noemde onder meer Bulgarije en China. Volgens haar zijn er in China “praktijken waar de honden geen brood van lusten”. Nou, Nederland was niet veel beter mevrouw woedende Scorenburg.

De lijst Toorenburg en Bergkamp (familie van?) om mee te kunnen scoren.

https://www.bertsmeets.nl/soap-tweede-kamer/https://www.bertsmeets.nl/achter-de-heg/https://www.bertsmeets.nl/we-were-nothing/https://www.bertsmeets.nl/waar-kunnen-ze-dumpen/https://www.bertsmeets.nl/wie-wordt-er-vergeten/https://www.bertsmeets.nl/de-engelen-kindjes/

https://www.bertsmeets.nl/afstandbabys/https:/

/www.bertsmeets.nl/afstandbabys-kinderen-van-de-zonde/

Day or night

Wetenschappers van NASA zijn erachter gekomen dat een dag op Saturnus 10 uur, 33 minuten en 38 seconden duurt. 

Ben je dan sneller jarig? Trouwen moet snel… Saturnus geef me een van je ringen.

De kerk is verjaard

Zaak ernstig seksueel misbruikin kerk is verjaard
 
De 65-jarige Arnold-Jan P. die zegt in het schooljaar 1964-1965 seksueel te zijn misbruikt door een pater van het Kleinseminarie van de Heilige Geest in Weert, krijgt daarvoor geen genoegdoening in de rechtbank. De rechter in Roermond heeft woensdag gevonnist dat de zaak is verjaard.

Arnold-Jan heb ik gesproken en verteld dat geen enkele rechter deze zaak zal oppakken, net als onze artikel 12 procedure in de schone gemeente Heerlen waar het OM lijnrecht tegen verzoek minister van der Steur én Tweede kamer ingaat, geen aandacht voor de waarheid, voor deze rechtvaardige eis / erkenning slachtoffers, die nog steeds strijden voor hun recht.
Arnold-Jan P. werd in het schooljaar 1964-1965 als elfjarige op het kleinseminarie ernstig seksueel misbruikt door de inmiddels overleden pater Jozef Strik. “Ik dacht altijd dat ik het enige ventje was en durfde er met niemand over te spreken”, zei hij in een eerder interview met ZEMBLA. Uit bewijsstukken in handen van ZEMBLA blijkt dat de kloostergemeenschap wist van het misbruik door pater Strik. Maar het instituut keek weg.

De man ontdekte pas in 2015 dat de congregatie wist van een eerder geval van misbruik en kon dus niet eerder juridisch in actie komen. Dat is volgens de rechtbank echter niet voldoende reden om de verjaringstermijn te overschrijden.
Fragment uit de brief die de elfjarige Arnold-Jan aan zijn moeder schreef: 
De congregatie erkende voor de rechtszaak in een brief aan slachtoffer Arnold-Jan dat de pater in de zestiger jaren ’gepakt’ is voor seksueel misbruik. De congregatie biedt in de brief excuses aan en geeft toe dat er destijds ‘geen adequate maatregelen zijn genomen tegen Strik en hem dus de mogelijkheid is gegeven om in herhaling te vervallen’.
Het hele verhaal hier onder.
Slachtoffer seksueel misbruik sleept Congregatie van de Heilige Geest voor de rechter
https://zembla.bnnvara.nl/…/slachtoffer-seksueel-misbruik-s…

Lief, sexy dagboek

Restlevensduur….moet nu al het woord van het jaar worden, ‘een veilige restlevensduur’, een typisch Nederlands angst dat er ooit een einde komt aan….nou bijvoorbeeld onze bruggen zoals de Merwedebrug. De minister zei dat ie veilig is maar volgens deskundigen regeert het geld en als het ons iets gaat kosten dan is het over met de restlevensduur, een vreselijk seksloos begrip overigens….restlevensduur. Hoewel ‘woord van het jaar’, maakt nu deel uit van ons denken, één woord terwijl robots nu al meer kunnen dan wij ooit voor mogelijk houden zijn wij bezig met ‘het woord van het jaar’. Alle lijstjes, rangschikkingen de prullenbak in, de brug bij Gorinchem (A27) stond even op instorten maar is inmiddels weer van de lijst gehaald. Veilig? Laat alle lijstjes op instorten staan te beginnen met de oer-Hollandse gezellige top 2000 maak er 4000 of top 8000 van voor de bloed noodzakelijke doorstroming der artiesten want een singer-songwriter als ondergetekende zal er nooit in staan (zelfs niet de top 100.000) want ik heb de eer om geboycot te worden en niemand, niemand die solidair is. In de zeventiger jaren zou dit tot solidaire reacties leiden en vergaderingen in rode (nee, niet geel) communes maar nu is het ieder voor zich. Voeg klassieke muziek bij de top 00000000 en wel onmiddellijk, ook Jazz en Indiase muziek (George Harrison Within You Without You; Sgt. Pepper), Japanse opera’s. Vanochtend op Clara (België) het klarinet en alt-viool concert van Max Bruch. Ben ermee wakker geworden. Je voelt je weer verbonden met de aarde….zoals die ooit was. Zonder lijstjes!

Komende vrijdagavond 18 januari zal de allereerste LIMBURG ROCKS TOP 10 ooit worden uitgezonden via Lokale Omroep Stein vanaf 20.00 uur..!! Maar hoe is die Top 10 nu tot stand gekomen?? Uit alle recente releases heeft ieder lid van de uiterst deskundige jury een eigen top samengesteld. Deze lijstjes hebben we opgeteld en hieruit is een zeer fraaie Top 10 uitgekomen. Aldus het persbericht van omroep Stein. De jury leden zijn allen mannelijk, geen vrouw, noch een met andere huidskleur getinte Limburger heeft plaats genomen in deze fraaie jury. Nou, meneer Henk van de lijstjes bij L1 stelde in zijn eentje de lijst samen waar hij ooit zijn eigen vrouw in vermelde maar deze jongens likken iedere schaamte aan hun reutelaars want ze zijn allen lid van een band. Collega’s onder elkaar in Limburg nou dan weet je dat er gesjoemeld en….bier wordt gedronken….veel bier.

Lief, sexy dagboek de brug is afgeschreven en het een wonder is dat deze er nog staat”, zegt Ale tegen EenVandaag. Volgens de hoogleraren stond de Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem op instorten. Lang leve de restlevensduur.

[ + ]