Het systematische kloosterleven

Korntal-Münchingen – heeft donderdag de langverwachte misbruik schandaal in de drie kindertehuizen diaconale instelling in Korntal-Münchingen en Wilhem dorp geopenbaard, én bloot gelegd. Daarbij het zwaarste seksueel misbruik, verkrachting, mishandeling, bedreiging, kinderen die moesten hun eigen braaksel opeten, gepresenteerd. Met schokkende resultaten.

Conclusie: Seksueel misbruik was “systematisch mogelijk”

broeder bakker, de spion

81 daders kunnen worden geïdentificeerd: opvoeders, huisdirecteuren, artsen, conciërges, maar ook bakkers. Tal van gevallen van seksueel geweld zijn gedocumenteerd, variërend van verbale intimidatie tot verkrachting. De bevindingen zijn gebaseerd op dossiers en interviews die Baums-Stammberger heeft uitgevoerd met in totaal 105 ex-kinderen.

Het seksueel misbruik van leerlingen was in de drie huizen “systematisch mogelijk” en kon gebeuren vanwege dat er bescherming en preventie concepten ontbraken. Er zijn geen aanwijzingen voor een netwerk van daders die systematisch kinderen mishandelen(!!??). In plaats daarvan was er een groot aantal individuele daders die gebruik hebben gemaakt van de situatie en het “klimaat van geweld” voor hun pedofiele en deels sadistische neigingen konden botvieren. Klaus Andersen, de seculiere leider van de gemeenschap, hebben gebruikt gemaakt om bij de lancering van het rapport, waarin meerdere slachtoffers bij zaten, een verontschuldiging aangeboden. “Het gedrag op dat moment was verkeerd en komt niet overeen met ons christelijk begrip,” zei hij. “We verontschuldigen ons eerlijk en met heel ons hart.” (!!??)

Kan het even een klein beetje dieper gaan dan deze boterzachte mea culpa verklaring? Hoe en waarom kon dit van de veertiger jaren tot in de tachtiger jaren voortduren? Zonder protest van een van deze betrokkenen. Stond er dan niemand bij stil hoe gevaarlijk en traumatisch deze kinderen in de fuik van misbruik ellende / ervaringen met de autoriteiten liepen. Ja, Christelijk volwassenen met het mededogen principe in hun bijbel, met hun boodschap van liefde en empathie werden juist de meest kwetsbaren in de levens-kiem gesmoord, geknakt en werd kind met badwater, weggeworpen.

Toen ik al in 2007 de documentaire ‘Tussen Kathmandu en Bleijerheide”, maakte vertelde mijn moeder dat ze een vrouw had gesproken die haar vertelde dat ‘Bleijerheide er bekend om stond’. ‘En niemand deed iets’, vroeg ik haar?

Het OM en de samenleving kenden tal van klachten maar werkten die systematisch in de doofpot. Toen ik mijn moeder vroeg of ik met deze vrouw mocht praten (voor interview) weigerde mijn moeder haar naam te noemen. Vanaf alle grote onthullingen in 2010 waar wij als klokkenluider-organisatie aan de basis stonden van deze Christelijke doofpot en ik in tal van 8 uur journaals te zien was, beschermde zij deze misdadigers. Nee, niemand had de moed om mij in Maastricht aan te spreken, in tegenstelling tot Amsterdam, Rotterdam, Nijmegen, Utrecht maar in het zuiden is het tot de dag van vandaag mondje dicht…..fluister, fluister, fluister!

Sie wollen es nicht wissen…(en nu hoeft het niet meer, hoor).

Reactie van één achtergelaten kind

Het aantal meldingen over kinderen die door hun ouders in het buitenland worden achtergelaten, neemt de laatste jaren toe. De meeste slachtoffers worden in de zomer onder valse voorwendselen meegenomen naar het land van herkomst.

De kinderen worden vaak zonder paspoort achtergelaten, meldt het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) donderdag.

Getver….houdt dit dan nooit op buiten het feit dat in de zomer veel dieren (honden, katten) worden achtergelaten in bossen zijn dit soort onwaardige, stiekeme praktijken deel van onze ‘Europese’ identiteit? Wij werden vroeger zonder pardon in internaten gedropt. Ooit berichtte ons een ‘engelen’ Bleijerheide jongen ons hoe de moeder haar kind had achtergelaten. Ze kwamen via de hoofd ingang binnen terwijl de broeder het kind naar zijn slaapplek bracht, later zou ze afscheid nemen. Na een uur ging de jongen naar de broeder om te vragen waar zijn moeder was, die was via de achterdeur zonder afscheid te nemen vertrokken. Lees nu het pedagogisch werkstuk ‘de verwaarloosde jeugd’, van broeder Pancratius….ook een arme Bleijerheide broeder.

Alles voor het verwaarloosde kind
.
Overste Pancratius Koenen grote spin in het web Heel / Meersenhoven / Roermond / Bleijerheide kon met medeweten van de kinderbescherming honderden kinderen  in verschillende tehuizen plaatsen. In 1959 werd broeder Johannes veroordeelt (Meerssenhoven), later werd bekend dat hij tenminste 1 jongen seksueel had misbruikt in St. Joseph, Heel (bekend van het dodelijk luminal gebruik zwakzinnigen). In 1960 werd broeder Paulus veroordeelt voor misbruik ( ruim twee jaar in het gevang) dit in Pancratius directe omgeving St. Joseph, Roermond. Van 1932 tot 1946 werden in St. Joseph meer dan 1000 kinderen uit ontwrichte gezinnen verpleegd. Pancratius had belangrijke posities waar in ieder geval deze drie broeders een opmerkelijke rol speelden, hij , Pancratius, zorgde voor nieuwe, frisse aanvoer van kinderen in tal van internaten, ook bij de Franciscanessen in Overbunde waar ik zelf ook nog verwaarloosd achter bleef. Pancratius had vrij spel door zijn ‘wetenschappelijke’ visie op de verwaarloosde psyche van het kind. Het maakte toen grote indruk er bestaan 120 uitgetikte kenmerken van de persoonlijkheid van het kind door broeder Pancratius opgesteld. Het maakte van hem een deskundige en genoot steeds meer aanzien in en rond overheidsinstellingen/ geld stromen.
Pancratius schreef richtlijnen voor de jeugdleiders, hij zette de padvinderij in Roermond op, regelde de evacuatie van de jongens naar Friesland, werkzaam bij politiek (?) delinquente jeugd Gemminich, directeur de Bosbeek, Heemstede, lieten verstandelijk gehandicapten voor een reep chocola op Meersenhoven werken, en er bestond een dierbare briefwisseling met een oudleerling van St. Joseph, Pater Piet Penning de Vries.
Ook van het jongensinternaat Maria ter Engelen te Bleijerheide hebben zij kennis van zaken en zijn er div. dossiers in Roermond. Op 3 mei 1939 eerwaarde broeder Pancratius Koenen plechtig tot Provinciaal Overste geinstalleerd DOOR: Z.H. Exc. Mgr. Lemmens (BISSCHOP VAN ROERMOND!!!!!)
.
Broeder Pancratius voelde zich, volgens een melding in het LD uit 1954, steeds meer tot de jeugd aangetrokken!!??
28041939
.
Hij was voordien overste van het gesticht St. Joseph in Roermond en stichting Landkolonie Koningslust voor jeugdige politieke delinquenten.
Samen met pater Ananias Beunen OFM verzorgde hij sport, toneel en jeugdverenigingen en bracht, volgens dezelfde krantenmelding, Bleijerheide tot grote culturele bloei! Dat hij wist van broeder Jacobus, Johannes en Paulus staat buiten kijf, toch konden de kinderen naar hun blijven komen. Allen postuum verwaarloosd.kinderbescherming-in-limburg-232x300

Cookie monster is all around

“Ik denk dat de meeste gebruikers niet beseffen wie hen allemaal volgt, en hoe veel zij worden gevolgd en hoe groot de hoeveelheden getailleerde data zijn die er over hen bestaan”, aldus Apple’s CEO Cook.

De Apple-CEO zegt de voorkeur te geven aan zelfregulering voor bedrijven, maar bij online privacy werkt dat volgens Cook niet. “Je moet jezelf afvragen welke vorm van regulering hier goed is”, zegt Cook.

Jammer dat de man Cook heet want ik zou zeggen weiger alle cookies…..maar dan doe je wel definitief, niet meer mee.

“Ik denk dat de privacysituatie totaal uit de hand is gelopen.” De Apple-CEO denkt dat de overheid misschien stappen zou moeten nemen…..maar die doet het niet want de privacy voorwaardes worden gedicteerd door bedrijven. U heeft niets te vertellen. Juist de overheid wil een sleepwet en google blijkt het ware sleepnet, en met honderdduizenden bedrijven in je nek, is het ook een volledig onzichtbare, tegenstander. Cook zegt terecht dat het totaal uit de hand gelopen is maar iedereen gaat ondertussen lustig verder in het aantasten van onze privacy. Laatst wilde ik bij ‘energie direct’, een klacht indienen maar ik moest eerst cookies accepteren. Ik kwam niet eens op hun site. Toen ik dit wilde omzeilen om toch maar eerst alle cookies te accepteren, klikte ik ze vervolgens uit en werden ze na vijf seconden allemaal weer automatisch aangezet!!??

Democratie bestaat niet in dat soort bedrijven. Ik heb geen mens gesproken en met de klacht doen ze niets mee (een gegarandeerd vast tarief voor twee jaar werd opeens verhoogd). De brutaliteit en het ontbreken van iedere menselijke maat is de toekomst NU, hij is hier, hij is geland, onder ons, om ons, rond ons. Hij zit onzichtbaar mee te kijken en kruipt steeds verder in en door onze huizen. Ieder die er beter van wordt kijkt mee met deze snelle, gehaaide en gezichtloze ‘identiteit’. De brave new world has arrived, pathetisch, consumerend, brakend, een zoekend monster in dit anonieme land dat streeft naar macht rond de Goden van de technologie. Willen wij deze computer gestuurde misbaksels aan ons firmament…? Speak up! God is alive and electric!

password hemel

Back ground check vijftig jaar na dato

Rooms-katholieke kerk treft schikking met slachtoffers seksueel misbruik: 180 miljoen euro

De rooms-katholieke kerk in de Verenigde Staten heeft opnieuw een kolossale schikking getroffen met slachtoffers van seksueel misbruik. Het aartsbisdom van St. Paul en Minneapolis in Minnesota zet 180 miljoen euro opzij als schadevergoeding voor 450 mensen die als kind door priesters zijn misbruikt.

Op de foto in de Volkskrant onze grote vriend advocaat Jeff Anderson, die ik in Brussel heb gesproken, maanden mee heb gecorrespondeerd en uiteindelijk zo goed en kwaad als het ging over de oceaan rooksignalen gestuurd betreffende ons Bleijerheide internaat want de arme broeders Franciscanen hadden hun hoofdzetel in Ohio, USA gevestigd en vonden zich nergens verantwoordelijk voor.

varkens broeder Bleijerheide

Er vielen dus wat miljoenen te halen in Ohio, USA want de arme broeders gingen er met het hele kapitaal ervan door. Er gebeurde recentelijk nog een misbruik voorval tussen broeder Ohio en kind maar dat mocht de pret niet drukken zij: de congregatie uit Bleijerheide waar wij als Mea Culpa jaren strijd tegen hebben gevoerd, wisten hoe ze dit varkentje moesten wassen want al in Duitsland tijdens de ‘culturkampf’,  en later in Bleijerheide werden de centen van deze oplichtersbende op de eerste plaats veilig gesteld. Broeder Adelbertus en zijn kompaan werden door de rechtbank al begin zestiger jaren (toen zat ik er) voor malversaties veroordeeld.

en dan dit…..

In de schikking heeft de kerk ook toegezegd dat van al het personeel voortaan de achtergrond grondig zal worden nagetrokken. Verder moeten slachtoffers van misbruik meteen worden doorverwezen naar de politie. Ook is afgesproken dat alle scholen en parochies die onder het aartsbisdom vallen regelmatig moeten worden gecontroleerd op signalen van misbruik.

Laten jullie je niks wijs maken deze jongens weten hoe mensen keer op keer in de manipulaties van pedofielen instinken. Ze worden niet beter, ze draaien met hulp, veel hulp van justitie uit de stront, dus ga niet naar de politie maar eerder de media…hoewel deze in het zuiden, niet aan de kant van de slachtoffers staan.

Hogere trampoline kunst in de contra spionage

Het wordt steeds gekker, de Russen hebben weer iemand vermoord maar het is nooit gebeurd. Als een film in een film zoals David Lynch en Terry Gilliam het kan of  zoals in ‘the Doule’, een boek van Fyodor Dostoevsky. Hoe lang gaat deze hogere trampoline kunst in de contra spionage tegen Rusland door, het moet zo langzamerhand iedereen op de zenuwen werken, deze klucht. Ze verschenen lachend op een persconferentie, ‘alles is weer goed de man leeft’. Toneelstukje alla Jan Klaassen en we vinden het als westerse media leuk. Net zo leuk als de olifant die dit verhaaltje wel heel snel  zal uitblazen.

Het hoofd van de Oekraïense veiligheidsdienst SBU Vasyl Hrytsak stelde op de persconferentie dat Babchenko’s dood in scène is gezet om de mensen die hem wilden doden te pakken te krijgen, meldt AP.

De dienst had informatie gekregen over een plan om de Rus om het leven te brengen. Volgens Hrytsak kwam de opdracht om Babchenko te doden van de Russische veiligheidsdiensten.

De nationale politie van Oekraïne had Babchenko’s dood dinsdagavond bevestigd en stelde te vermoeden dat zijn werk te maken had met zijn dood. Volgens de berichten was hij bij zijn huis meerdere keren in zijn rug geschoten en gevonden zijn door zijn vrouw. De politie meldde dat de journalist later aan zijn verwondingen was overleden.

Hebben ze nu wel of niet een aanslag verijdeld die überhaupt niet heeft plaatsgevonden, een sterk staaltje poppenkast met hele slechte acteurs en we liggen dubbel van het lachen. Wat zich achter de poppenkast afspeelt weet ieder kind al heel vroeg…we worden lekker gebrainwasht. 

[ + ]