Klerikalisme

Paus Franciscus heeft een “grondig” onderzoek gelast naar documenten in het Vaticaan over het misbruikschandaal rond de voormalige Amerikaanse kardinaal McCarrick. McCarrick kon carrière maken binnen de Rooms-Katholieke Kerk, ondanks beschuldigingen dat hij priesters in opleiding had misbruikt. Weer een grondig onderzoek maar een simpele vraag aan de paus, ‘heeft u dit misbruik schandaal ter zijde gelegd, wist u hiervan JA dan wel NEE? Het zou helpen!

Franciscus “wil het pad van de waarheid volgen, waarheen dat ook leidt”.

Grondig’, een term die zo langzamerhand aan de welbekende katholieke geloofs slijtage lijdt. Een weg naar een klerikaal niemandsland… road to nowhere. Kansel retoriek die hoog boven de beminde gelovigen uitbrulde en onze slechte, kwaadaardige aard als korenriet deed buigen.

32 hoge functionarissen

Zoals de druk vanuit de VS op het Vaticaan volgde op beschuldigingen van aartsbisschop Viganò, een voormalige ambassadeur van het Vaticaan in de VS, over het toedekken van de zaak-McCarrick, begint nu de paleisopstand binnen de kerk. Wie is er niet chantabel, wij als MCU zien steeds minder spelers in het veld. Er lopen al heel wat priester / kloosterlingen met een rode kaart, enkele gele kaarten zijn al her en der uitgedeeld, en als de keeper (de paus) van het veld moet, is de kerk revolutie een feit.

Deze ex-diplomaat verklaarde in augustus dat in de loop der jaren 32 hoge functionarissen binnen het Vaticaan van het misbruik door McCarrick op de hoogte waren geweest. Ook schreef Viganò dat hij Franciscus in 2013 – kort nadat deze tot paus was verkozen – had verteld dat er een “dik dossier” over McCarrick lag. Viganò riep Franciscus op om af te treden, omdat hij deze informatie naast zich neer zou hebben gelegd.

Ontslag

McCarrick werd afgelopen juli tot ontslag gedwongen, onder meer voor misbruik van een 16-jarige jongen in de jaren 70. Maar hij zou ook jongere jongens en mannen hebben misbruikt. Slachtoffers deden in de jaren 90 hun beklag bij de kerk en ook een leraar aan een seminarie in New Jersey waarschuwde het Vaticaan. Toch werd McCarrick in 2000 aartsbisschop van Washington D.C. en in 2006 kardinaal.

Volgens Vreede wil paus Franciscus met dit onderzoek opening van zaken geven en tegelijkertijd het verleden proberen af te sluiten. Zerotolerance op het gebied van misbruik en toedekken is nu de nieuwe norm. De paus wil de oude cultuur van wat hij “klerikalisme” noemt uitbannen en organiseert daarom een grote bijeenkomst van bisschoppen uit alle landen in februari 2019. Beter ware een bijeenkomst van alle klerikale manipulaties / seksueel geweld slachtoffers aller landen en dit te Rome….zou Franciscus durven?

Afgebakende kindermishandeling

Napalm kinderen Vietnam

K­indermishandeling: een afbakening

Toen kindermishandeling 45 jaar geleden door artsen op de maatschappelijke agenda werd gezet ging het aanvankelijk alleen om ernstig lichamelijk geweld tegen heel jonge kinderen. Inmiddels dekt het begrip kindermishandeling een veel bredere lading dan toen. In het door ons uitgevoerde onderzoek werd, in overeenstemming met de Wet op de Jeugdzorg, onder kindermishandeling verstaan: elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel (Art. 1.lid m.) De wet op de jeugdzorg heeft ook betrekking op kinderen voor wie een kinderbeschermingsmaatregel geldt. Artikel 254 van het Burgerlijk Wetboek 1 noemt ‘middelen die falen om een ernstige bedreiging af te wenden’ als een reden voor zo’n maatregel. Onder middelen worden ook de opvoedkundige handelingen van ouders begrepen, wat een reden is om ernstige verwaarlozing eveneens onder kindermishandeling te vatten. Ook geweld tussen ouders, meestal huiselijk geweld genoemd, wordt beschouwd als een ernstige bedreiging voor het welzijn en de veiligheid van kinderen. Sinds 2003 is geweld tussen partners (huiselijk geweld dus), waarvan kinderen getuige zijn, opgenomen in de registratiesystemen van de Advies en Meldpunten Kindermishandeling en wordt dit beschouwd als een vorm van

Pedagogiek 27e jaargang • 3 • 2007 • 221

F. Lamers-Winkelman, N.W. Slot, B. Bijl

kindermishandeling. In het Leidse onderzoek valt dit onder de categorie ‘emo- tionele verwaarlozing’.

Hoe omvangrijk en ernstig alleen al deze laatste vorm van kindermishande- ling is, moge blijken uit de volgende cijfers. In het jaar 2005 werden er 56.000 incidenten van Huiselijk Geweld in de politiedossiers opgenomen (Ministerie van Justitie, 2006). Het Ministerie meldde verder dat per jaar ongeveer 100.000 kinderen getuige zijn van Huiselijk Geweld, en dus slachtoffer zijn van ‘emo- tionele verwaarlozing’. Kinderen die getuige zijn van geweld zijn ook vaak het slachtoffer van fysieke mishandeling. Op grond van internationaal en nationaal onderzoek wordt geschat dat van de kind-getuigen van Huiselijk Geweld tussen de 48% en 75% tevens ook slachtoffer van fysieke mishandeling is (O’Keefe, 1995; Holden e.a., 1998; Lamers-Winkelman, 2003).

In hetzelfde jaar (2005) werden in de speciaal voor kinderen ingerichte verhoor-studio’s van de politie 1175 kinderen verhoord (persoonlijke communicatie beheerder interview studio’s, 2007). Het gaat daarbij dan om zo ernstige vermoedens van seksueel misbruik dat de officier van justitie een verhoor in het kader van een strafrechtelijk proces noodzakelijk acht. Niet meegeteld zijn daarbij de aangiften van seksueel misbruik jegens kinderen van vier jaar en jonger. Zij zijn te jong om in de studio te worden verhoord. Kinderen en jongeren met een verstandelijke handicap en of kinderen die zodanig psychisch beschadigd zijn dat een verhoor te belastend wordt geacht, vallen eveneens buiten het genoemde aantal. In het Leidse onderzoek komt men, voor het jaar 2005 (zie Van IJzendoorn e.a., 2007, p. 84) op een schatting van door de politie onderkend seksueel misbruik op een totaal van 273 gevallen (in de categorie ‘schade’ 96 en ‘vermoedelijke schade’ 273; tabel 6.2, 6.7).

Deze cijfers deden vermoeden dat het aantal kinderen dat per jaar te maken heeft met één van de vormen van kindermishandeling groter was dan de tot dan toe gehanteerde ruwe schattingen van 50 tot 80.000 gevallen per jaar. Hetgeen gebleken is uit zowel het Leidse als het VU-PI onderzoek.

Laat staan de oorlogsslachtoffers van onze ‘leiders’.

Gefeliciteerd

mijn Oma, Krijtland rond 1920

Proficiat aan iedereen die geboren is in de jaren ‘ 1930, ‘ 1940, ‘ 50, ‘ 60, ‘ 70 en begin jaren ‘ 80!!!

Ten eerste, je hebt het overleefd met moeders die rookten en /of dronken terwijl ze zwanger van ons waren. Zij namen aspirines, aten blauwe kaas, dressing, tonijn uit blik en werden niet getest op suikerziekte. De babybedjes waren bedekt met fel gekleurde loodhoudende verf. Je had geen kindvriendelijke deksels op medicijnen of flessen, geen haakjes op deuren en kasten en je reed nog op je fiets zonder helm.

De kinderen reden mee in auto’s zonder gordels of airbags. Los in de achterkant van een bestelwagen, was altijd leuk. Je dronk water uit de tuinslang en niet uit een fles. Jullie deelden een drankje met vier vrienden, van die ene fles en niemand is hieraan gestorven. Je at taartjes, witbrood en echte boter en dronk fris/ranja met suiker, maar je had geen overgewicht omdat…… je altijd buiten speelde!!

Je vertrok in de ochtend van huis en speelde de hele dag, tot de lantarens aangingen op straat. Niemand was in staat om je te bereiken, de hele dag. En jij voelde je prima. Je speelde uren in skelters van restjes hout en dan van een heuvel afrijden, om vervolgens te ontdekken dat je de remmen vergeten was, maar dan was je al wel een paar keer in de bosjes beland!

Je hebt geleerd om het probleem op te lossen. Je had geen playstation, nintendo, x-box, geen 99 kanalen op satelliet-tv, dvd ‘s, geen surround sound, geen mobiele telefoons, geen sms’ jes, geen computers, geen internet of Internet-chatrooms……….

protestacties Vrije progressieve Jongeren in Landgraaf tegen komst granaat-fabriek

Je had vrienden en je ging naar buiten en vond ze! Je viel uit de bomen, heb je gesneden, botten gebroken en tanden door je lip. Je speelde met wormen (nou, de meeste jongens dan) en zandtaartjes gemaakt van modder.

Je verzon spelletjes met tennisballen en stokken en hoewel er was gezegd dat het zou gebeuren, heb je daarmee nooit geen ogen uitgestoken. Je liep naar het huis van een vriend en klopte op de deur of belde aan of schreeuwde voor het huis of ze buiten kwamen spelen! Je sportte bij een lokaal team en niet iedereen werd iedere week uitgekozen. Degenen die niet gekozen werd moest leren omgaan met teleurstelling. Stel je DAT eens voor, teleurstelling!!!

Deze generatie heeft enkele van de beste risiconemers, probleemoplossers en uitvinders ooit! De afgelopen 50 jaar was er een explosie van innovatie en nieuwe ideeën. Je had vrijheid, mislukkingen, succes en de verantwoordelijkheid, en je hebt geleerd hoe je moet omgaan met dat allemaal!

En moet je nu eens voorstellen: JIJ bent één van hen!

Gefeliciteerd!

RKK / ChangeLab en andere ontwikkelingen

RKK / ChangeLab en andere ontwikkelingen.

Afgelopen Vrijdag 28 sept was een mooie, vermoeiende dag zeker wanneer je niet goed slaapt op een luchtbed dat je zeezieker maakt dan een waterbed, je geen enkele houvast biedt want mijn rug blijkt niet meer van elastiek.

Toch erkentelijk voor mijn zoon Ramon en spouse Jody om me 1 nacht onderdak te bieden.

In de ochtend had ik eerst een gesprek met ChangeLab / Matchpoint in Amersfoort die vanuit allerlei disciplines / ooghoeken een samenhang zoekt om met een breed team van professionals, ervaringsdeskundigen maatschappelijke problemen aan willekeurige mensen voorlegt om relevante vraagstukken te bediscussiëren. Dit onder de bezielde leiding van Lex Mellink en zijn vrouw Carin Kampman.

klokkenluider

Ik was uitgenodigd als voorzitter Mea Culpa (MCU) slachtoffer-organisatie seksueel geweld RKK waarmee wij als klokkenluider organisatie in 2010 de noodklokken luiden over Nederland en alles wat de afgelopen decennia in de doofpot verdween.

Het vraagstuk van misbruik is een ongemakkelijke, zeker wanneer het kinderen betreft dan is al snel een woede voelbaar. Echter mij ging het om het aspect van grooming (manipulatie seksuele intimidatie) te vertellen gekoppeld aan eigen ervaringen op het internaat te Bleijerheide. Ik had daarvoor broeder Jacobus uitgekozen omdat de man maandenlang iedere avond de ruim zestig jongens op de bovenste verdieping van de slaapzaal, betaste langs het randje van misbruik. Het uiteindelijke doel was duidelijk maar niet voor ons kinderen. Ik was net tien jaar, doch zeven maanden later ging Jacobus over de scheef en werd overgeplaatst wegens misbruik jongetje waarmee ik nota bene van bedje geruild had in het hoekje van de donkere, jongens slaapzaal. In ieder geval zat Jacobus al jaren op dit jongenspensionaat en kon ongestoord zijn gang gaan. Jacobus, een gevaar voor alle kinderen die in zijn omgeving vertoefden. Nota bene een pedofiel als slaapzaal toezichthouder hoe gekker wil je het hebben. Jacobus werd overgeplaatst naar Meerssenhoven.

Mijn verhaal moest de aanwezigen duidelijk maken dat het ‘genezen’ of verbeteren van een pedofiel een hardnekkig virus is en dat er geen anti-kwaal  ontwikkeld kan worden, dan wel beter voorkomen had kunnen worden. Castratie misschien?? maar daar ben ik duidelijk geen voorstander van. Deze brute, middeleeuwse aanpak om dit soort misdaden te bestrijden is heilloos en onmenselijk.

‘s Middags had ik een gesprek met kardinaal Eijk, broeder Bernardus (KNR) en Dhr. Westra, verliep in een prettige, open sfeer. De discussies waren zakelijk en uiteraard zijn emoties geen luxe in katholieke kringen, er wordt zo nu en dan hartelijk gelachen ondanks dat alle aanwezigen bewust zijn van het probleem. Alle problemen heb ik in volledige openheid kunnen bespreken met kardinaal Eijk en de heren aan tafel.

Volgens Pennsylvania Procureur-generaal Josh Shapiro, die onlangs de resultaten van zijn onderzoek presenteerde en van duizend slachtoffers uitgaat, legde Shapiro een verband tussen homoseksualiteit en pedofilie en ik deed dat ook statistisch gezien, tijdens de lezing voor ChangeLab Amersfoort aan de hand van mijn verhaal over Jacobus, die na zijn overplaatsing weer in de fout ging door kinderen te misbruiken. (commissie meldpunt RKK, erkende het slachtoffer betreffende Meerssenhoven / Bleijerheide).

Kardinaal Eijk memoreerde dat het niet door de Cie. Deetman is benoemd of beter onderzocht maar dat kan Deetman wel verweten worden, dat zijn onderzoek op tal van punten onvolledig is. Shapiro, en ook ik, haalden een Amerikaans onderzoek aan onder zedendelinquenten in de Verenigde Staten rapport zedendelinquenten USA “Pedophilia More Common Among Gays” (ref.38),

Shapiro uit Pennsylvania denkt dat veel slachtoffers zich nog niet hebben gemeld. Shapiro zei dat hooggeplaatste kerkleiders in Pennsylvania en het Vaticaan het misbruik tientallen jaren hebben stilgehouden.

Br Servatius sluit het raam

Het is tijd voor een debat met de aanpak van ChangeLab….overigens ik vind de katholieke kerk géén criminele organisatie meer…okay?

 

Verklaring Nederlandse bisschoppen

‘Naar aanleiding van recente nieuwe publicaties over seksueel misbruik door priesters en religieuzen in Pennsylvania en eerder al in Australië ervaren veel gelovigen opnieuw pijn en schaamte als gevolg van berichten over misbruik waarin de ellende van slachtoffers scherp naar voren komt. De Nederlandse bisschoppen delen in die pijn en schaamte’, zo staat in een verklaring die op 10 september 2018 is uitgebracht.

In de verklaring staat verder: ‘De bisschoppen veroordelen seksueel misbruik, waar dit ook gepleegd wordt. Echter vooral in de Kerk, die de opdracht heeft het Evangelie van Christus uit te dragen, mag seksueel misbruik nooit ofte nimmer voorkomen. De Kerk moet er alles aan doen om een veilige plek te zijn voor minderjarigen die – op welke manier dan ook – aan haar zorgen worden toevertrouwd. De bisschoppen dragen hiervoor primaire verantwoordelijkheid. Wij betreuren het daarom ten zeerste dat er bisschoppen zijn die deze verantwoordelijkheid niet genomen hebben of zelfs zichzelf aan seksueel misbruik schuldig hebben gemaakt.’

De bisschoppenconferentie zet naar aanleiding van het recente nieuws uiteen wat de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland met klachten van seksueel misbruik door medewerkers van de Kerk heeft gedaan dan wel momenteel doet. Dit wordt verder uitgewerkt in bijgaande verklaring.

Lees hier de complete verklaring van Nederlandse Bisschoppenconferentie.

[ + ]