Club Vaticaan

Pop Aginst Pope LP Bert Smeets, geboycot in 1985 (en nog steeds)!

Het Vaticaan heeft een diplomaat gearresteerd die verdacht wordt van het uploaden van kinderporno op een computer in een kerk in Canada. De 50-jarige Carlo Capella was met Kerstmis twee jaar geleden op een diplomatieke ‘missie’ van Vaticaanstad in Windsor in Canada. In de kerk in Windsor zou hij tussen 24 december en 27 december 2016 zijn tijd hebben doorgebracht met het uploaden van kinderporno. Zit in gevangenis Vaticaan!!

.

Wow, met sleutel naar alle vertrekken?

De pedo orde in Limburg

De Tweede Kamer eist opheldering van minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie) over de overbelasting van het rechercheteam dat kinderporno opspoort. Partijen vinden het onacceptabel dat duizenden meldingen over kinderporno op de plank blijven liggen.

Sinds 2012, de hoogtij dagen van seksueel misbruik RKK, bestaat het team uit 150 rechercheurs. Het aantal meldingen van kinderporno is daarna met 800 procent toegenomen, maar er is geen rechercheur bijgekomen. Het grootste deel van de meldingen kan niet worden opgepakt net zo min als de artikel 12 procedure, gewenst en geïnitieerd door de Tweede kamer, voormalig minister vader Steur, betreffende de klacht die MCU heeft ingediend bij politie Heerlen. Ze weigeren daar al jaren deze A 12 procedure op te starten…….why? Hebben ze teveel te verliezen?

Vanwege hetzelfde probleem, bescherming kinderporno,  misbruik, geweld priesters / broeders / leden RKK en de rol van het OM.

De pedo orde in Limburg

Zij vinden deze strafbare feiten blijkbaar ‘normaal’. Dus toon karakter, heb de euvele moed om deze rechtmatige artikel 12 procedure over Bleijerheide in het volle daglicht te laten schitteren. Ik weet het, jullie willen niet dat MCU en / of ondergetekende nog meer punten scoort.  De waarheid dienen is van welke pedo orde?

Metissen modern koloniaal beleid

AFSTAND MEISJES

De Belgische katholieke kerk excuseert zich bij de metiskinderen uit de koloniale periode voor de rol die katholieke ordes en instellingen speelden in de behandeling die deze mensen hebben ondergaan. Dat heeft de Antwerpse bisschop Johan Bonny dinsdag namens de Belgische bisschoppen gezegd tijdens een colloquium in de Senaat over de metissenkwestie.

In Congo, Rwanda en Burundi was er onder Belgische voogdij geen plaats voor ‘halfbloeden’, geboren uit een koloniale blanke vader en een zwarte moeder. Blank en zwart moesten strikt gescheiden worden en metissen verstoorden die koloniale sociale orde. Moeders van metissen werden onder druk gezet om hun kinderen af te staan. De ‘kinderen van de zonde’ kwamen dan in katholieke instellingen terecht, zoals dat van de Witte Zusters in Save, in Rwanda.

Eind jaren 50, toen de onafhankelijkheid in zicht kwam, werden de honderden kinderen in die instellingen overgebracht naar België, waar ze in weeshuizen of bij pleegouders terechtkwamen. Ze groeiden in België op, maar werden als buitenlanders beschouwd. Vaak hadden ze geen geboorteakte. Hun nationaliteit werd hen ontnomen, met alle problemen tot gevolg. Ze hadden geen banden meer met hun ouders of familie in Afrika, van wie ze zelfs de identiteit niet kennen.

Verenigingen van metissen vragen al langer dat de Belgische staat hun lijden erkent en acties onderneemt om bepaalde zaken goed te kunnen maken. Het colloquium in de Senaat moet daartoe bijdragen.

hey mr. postman

De Belgische kerk heeft in de Senaat zijn excuses aangeboden aan de metissen. De bisschoppen roepen alle katholieke instellingen in België, Afrika en Rome op om alle documentatie die ze in hun bezit hebben en die metissen kunnen gebruiken om ouders of afstamming in Afrika terug te vinden ter beschikking te stellen.

In Nederland werkt dat niet….excuses. Kijk alleen naar het dooppot dossier ‘de Afstandsbaby’s’. Mevr. Toorenburg (CDA) roept steeds moord en brand wanneer misbruik aan de orde is, ze doet echter niets. Voor de camera staat een scorende Toorenburg te oreren en buiten de camera gebeurt er vervolgens helemaal niks; ze heeft ooit kamervragen gesteld maar dat ligt in een la van de Tweede kamer weg te rotten. CDA is niet te vertrouwen wanneer het hun eigen ‘Christelijke’ geschiedenis betreft, de internaten, misbruik, het helse geweld, de castraties, verdovingen, de onderdrukking en uitbuiting, bovengenoemde afstandsbaby’s, ‘Sie haben es nicht gewusst’.

Uiteraard niet mevr. Toorenburg…..vandaar deze herinnering!

Te Laat

De voormalig decaan van de Universiteit van Michigan die toezicht had moeten houden op de turnarts Larry Nassar, die is veroordeeld voor misbruik van honderden Amerikaanse meisjes, is opgepakt. Nassar was als sportarts werkzaam op de universiteit en misbruikte daar ook jonge atletes.

William S. verblijft nu in de gevangenis van Ingham County, heeft sheriff Scott Wriggelsworth laten weten. De sheriff maakte niet bekend wat de precieze aanklacht is tegen S., die vandaag aan de rechter zal worden voorgeleid.

Te weinig toezicht (in Bleijerheide was juist veel toezicht)

De voormalig decaan, die sinds december op medische gronden op verlof is, zou te weinig hebben gedaan om het misbruik door Nassar te voorkomen. Zo had voorzitter John Engler van de universiteit in februari laten weten dat hij S. wilde laten ontslaan omdat die niet had toegezien dat Nassar de strengere richtlijnen volgde die waren opgesteld na klachten van seksueel misbruik.

De directeur van de Universiteit van Michigan stapte eind januari op na kritiek dat ze te weinig zou hebben gedaan tegen het misbruik door Nassar. Eerder stapten al directieleden van de Amerikaanse gymnastiekbond en het hoofd van het Amerikaans olympisch comité op.

Communie Bleijerheide

In Bleijerheide mochten de arme broeders hun gang gaan, niemand die iets deed, niemand legde ze iets in de weg, noch het OM dat naliet in te grijpen. Alles en iedereen zweeg of het moest intern worden afgehandeld. Deze franciscanen die zich schuldig maakten aan zeer strafbare feiten kwamen er mee weg door naar Ohio, USA te vluchten. Ook daar zijn ze weer van de radar verdwenen….een criminele organisatie met het nodige geld op zak, op de vlucht en niemand die er achter aan gaat!

de VPJ

De vergeten protesten in Landgraaf (Ubach over Worms) 1969-1970

In de zomer van 1969 organiseerden wij (VPJ, vrije, progressieve jongeren een actie tegen een granaat fabriek in ons dorp Ubach over Worms); al snel viel ons veel publiciteit ten deel en op 7 Oktober 1969 zou een raadsbesluit genomen worden over deze fabriek, die wapens voor de oorlog in Vietnam wilde gaan produceren.

Voor aanvang van dit raadsbesluit melden zich veel vredes-activisten én twee onbekende, keurige medestanders in ons actie-centrum. Ze deden zich sympathiek voor en riepen uitdagende, progressieve slogans, toen ze opeens weg moesten. Na een kwartier kwamen ze opgewonden, buiten adem terug en begonnen meteen tegen de vele verzamelde actie-voerders te roepen dat ‘de raadsvergadering niet doorging, gecanceld was en iedereen naar huis kon’!!!

Wij riepen meteen dat dit niet zeker was en even gecheckt moest worden want, niet zij maar wij, hadden deze actie de afgelopen maanden gevoerd. Ons actie-centrum lag een paar honderd meter verwijderd van het gemeentehuis waar de desbetreffende raadsvergadering zou plaatsvinden. Ik woonde in het actie-centrum en al snel bleek dit fake-news te zijn, ‘catfished’ zonder smartphone en zonder FB want de toenmalige BVD (Aivd / nu tal van Cambridge Analyses) wilde de actie in de kiem breken zodat later in de pers geen massale opkomst te zien was van luid protesterende jongeren. Bovendien de raadsvergadering bleek wel degelijk door te gaan.

Gelukkig bleven de meeste actie-voerders maar kan me herinneren dat een enkeling (langharig werk schuw tuig), gehoor gaven aan dit BVD catfish gedrag, op hun fiets sprongen en weg waren. We hadden maanden campagne gevoerd en zowel de nationale als internationale pers gehaald. De actie was dermate succesvol dat er nog genoeg mensen over waren en zelfs ‘s avonds het 8 U journaal haalden (en dat in Limburg en niet in de Randstad)

Nu zouden we, mochten mijn voormalige strijdmakkers Wim Linssen en Paul van Loo nog leven, met dezelfde argusogen naar de shooting in Parkland, Florida hebben gekeken en….uiteraard solidair met de nieuwe generatie protest beweging, blijf ik onder een militair industrieel complex Google sleepnetje liggen. Gevaar voor kerk en samenleving? Zij dienen ‘de wet’, de wapens….money killed my friend.

[ + ]