Archive for 'MEA CULPA'

De schutter en de bewaker

De sheriff zei dat hij de bewaker van Parkland, Florida geschorst had na het zien van videobeelden waarop te zien was hoe die gereageerd had op de schietpartij die zeventien mensen het leven kostte. ”Wat ik zag was dat de agent arriveerde aan de westkant van gebouw 12, zijn positie innam, maar nooit naar binnen ging.”

Volgens sheriff Israel duurde het bloedbad dat Cruz binnen aanrichtte zes minuten. De bewaker was gearriveerd bij het gebouw negentig seconden nadat de schutter de eerste schoten had afgevuurd. Vervolgens was hij ruim vier minuten buiten blijven wachten.

”Hij had naar binnen moeten gaan, de schutter moeten confronteren en hem moeten doden”, zei de sheriff op de vraag wat de bewaker had kunnen doen. Het had wat levens kunnen redden in pakweg drie / vier minuten maar het blijft een systeem van wantrouwen en destructie.

Nu wil Trump de leraren bewapenen (dat zullen ze fijn vinden als je maar wapens verkoopt), je zult maar een leraar voor de klas hebben staan, een verkeerde blik, beweging en hij kan het wilde westen alle eer aan doen. Nee, die schietgrage Amerikanen kunnen hun eigen systeem niet meer beheersen. Wanneer komt Lucky Luke ongewapend op zijn paard voorbij?

Oude mantel der liefde uit de kast

De oude mantel der liefde wordt weer uit de kast gehaald

“Moeten alle hulpverleners een variant zijn van Moeder Therese en Pater Damiaan” vraagt Dirk Draulans zich retorisch af in De Afspraak (VRT 20/02/2018).

De laatste dagen passeren ze de revue. Het zijn niet langer enkel de kerkelijke hulpverleners (lees: de clerus) die geplaagd worden met imagoschade omwille van seksueel kindermisbruik in eigen rangen. Oxfam staat in deze symbool voor alle humanitaire hulporganisaties. De Topsport in al zijn facetten vult intussen de steeds langer wordende lijst van kindermisbruikverhalen aan. Alle organisaties die macht uitstralen zullen ooit één voor één verantwoording moeten afleggen voor machtsmisbruik, op de eerste plaats naar kinderen toe, maar ook naar alle volwassenen toe die zwak zijn of in een noodsituatie verkeren. Het slagveld is wereldwijd verspreid. Veel sterkte wens ik de moedigen toe die het onherstelbaar aangedane leed durven aankaarten. Voor een keer waren de slachtoffers van  de katholieke kerk de eersten om het kindermisbruik in eigen rangen structureel aan te klagen. Nu de rest nog. En die rest, dat zijn uitermate vele organisaties van wereldverbeteraars.

Het is al een kwarteeuw geleden dat begonnen werd met de aanklacht tegen het kerkelijk kindermisbruik. Door het veelvuldig gebruik geraakten de doofpot en de mantel der liefde helemaal versleten. De slijtagestrijd is nog niet helemaal uitgewoed. Maar erkenning en een begin van eerherstel is geschied. Ondertussen moet nog begonnen worden met het in kaart brengen van de strijd tegen datzelfde misbruik in alle andere organisaties waar macht mee gemoeid is. En dat zijn er velen. Was er rond de eeuwwisseling enkel een kerkelijk slachtveld in de maak, tegenwoordig wordt het openbaar maken van kindermisbruik dagelijks als een lopend vuur aangewakkerd via getuigenissen uit moskeeën, sportkantines, jeugdsportzalen en loopt naadloos over in alle grote organisaties van wereldverbeteraars zoals Oxfam e.a. Een goed begin.

Dat Dirk Draulans lichtvoetig over het aangedane leed heen stapt, kan ik enkel plaatsen omdat hij wellicht Oxfam en alle andere grote wereldverbeteraars een groot hart toedraagt. Toch herinner ik mij dat vele goedmenende katholieken, toen ze verrast en ongelovig voor het eerst hoorden van het kindermisbruik in eigen rangen in de zo vertrouwde Katholieke Kerk, zich echt ergerden en zich hebben laten uitschrijven als lid van de Katholieke Kerk. Heel wat goedmenende katholieken moesten dan maar over een kam geschoren worden van de priesters-misdaadplegers. Het was geen pretje om in de zgn. Vangheluwe hoogtijdagen (april 2010) als priester buiten te komen. Nu het over onze eigen sportclub gaat, onze eigen Oxfam of what ever organisatie wordt een sfeer geschapen alsof niet iedere hulpverlener nu eenmaal geen variant van Pater Damiaan of Moeder Theresa kan zijn. Net datzelfde minimaliseren van het seksueel misbruik van kinderen hebben de slachtoffers van priesters jarenlang moeten aanhoren bij de toenmalige bisschoppen en pausen. Nu het over organisaties gaat die wij een warm hart toedragen wordt de oude mantel der liefde weer uit de kast gehaald. Een slachtoffer van een priester vertrouwde me toe: “Waarom moet ik dat nu weer aanhoren”. Oude nieuwe wonden.

Rik Devillé

Mensenrechten in de Kerk

priester van het Aartsbisdom Mechelen-Brusel

woensdag 21 februari 2018

Never Again

Malevitsj…zwart vierkant

Mission Statement

Not one more. We cannot allow one more child to be shot at school. We cannot allow one more teacher to make a choice to jump in front of a firing assault rifle to save the lives of students. We cannot allow one more family to wait for a call or text that never comes. Our schools are unsafe. Our children and teachers are dying. We must make it our top priority to save these lives.

March For Our Lives is created by, inspired by, and led by students across the country who will no longer risk their lives waiting for someone else to take action to stop the epidemic of mass school shootings that has become all too familiar. In the tragic wake of the seventeen lives brutally cut short in Florida, politicians are telling us that now is not the time to talk about guns.  March For Our Lives believes the time is now.

On March 24, the kids and families of March For Our Lives will take to the streets of Washington, DC to demand that their lives and safety become a priority. The collective voices of the March For Our Lives movement will be heard.

School safety is not a political issue. There cannot be two sides to doing everything in our power to ensure the lives and futures of children who are at risk of dying when they should be learning, playing, and growing.  The mission and focus of March For Our Lives is to demand that a comprehensive and effective bill be immediately brought before Congress to address these gun issues.  No special interest group, no political agenda is more critical than timely passage of legislation to effectively address the gun violence issues that are rampant in our country.

Every kid in this country now goes to school wondering if this day might be their last. We live in fear.

It doesn’t have to be this way. Change is coming. And it starts now, inspired by and led by the kids who are our hope for the future. Their young voices will be heard.

Stand with us on March 24. Refuse to allow one more needless death.

MARCH FOR OUR LIVES!

Stop the shooting….no(w)

Ja, hoor een nep-maatregel van Trump om een wetsvoorstel te tekenen waardoor omgebouwde geweren illegaal worden, is een slappe hervorming van wetten ten behoeve voor immorele lobbyisten in het Amerikaanse shooting-paradise.

Eerst waren apparaten die van semi-automatische wapens automatische wapens maken nog wel legaal. Zo’n apparaat werd ook gebruikt bij de schietpartij in Las Vegas vorig jaar.

Na de schietpartij op een school in Parkland, Florida werd de roep om strengere wapenwetten steeds luider. Vooral scholieren lieten van zich horen.

Stop niet met protesteren want een signaal dat jongeren afgeven kan een historische betekenis hebben zoals onze VPJ actie tegen de granaat-fabruik in 1969, succesvol omdat wij de komst van deze Vietnam wapen leverancier wisten te voorkomen…met veel vreedzame protest acties.

protestacties Vrije progressieve Jongeren in Landgraaf tegen komst granaat-fabriek

Ook wij gaan uit solidariteit met de slachtoffers van deze gewelddadige ‘shooting’, massacre, dit zichzelf herhalende bloedbad, deze lynchpartijen die ook met de nieuwe maatregelen niet voorkomen zal worden, de straat op 24 Maart. We zijn nog druk bezig welke stad we hiermee verblijden….iemand een voorstel, sluit u allen aan!  (op de foto tweede van links BS Bert Smeets)

 

 

 

 

 

 

 

This is a fake-news measure by Trump to sign a bill that makes converted guns illegal, a feeble reform of laws in favor of immoral lobbyists in the American shooting paradise.

Initially, devices that make automatic weapons from semi-automatic weapons are still legal. Such a device was also used during the shooting in Las Vegas last year.
After the shooting at a school in Parkland, Florida, the call for tougher weapons laws became increasingly louder. Especially students showed themselves.

BACK IN THE SIXTIES

Do not stop protesting because a signal that young people give may have a historical significance such as our VPJ action against the grenade in 1969, successful because we managed to prevent the arrival of this Vietnam weapon supplier … with many peaceful protest actions.

We also go out of solidarity with the victims of this violent ‘shooting’, massacre, this self-repeating massacre, these lynch parties that will not be prevented with the new measures, MOVE the streets on 24 March. LET’S DO THIS TOGETHER

Stop the shooting….now!

De roep van Amerikaanse scholieren om strengere wapenwetten in de VS wordt steeds luider. Ook wij,  mea culpa foundation, roept op tot wereldwijde steun aan deze scholieren en hun ‘mars voor het leven’.
.
.
Het zal van deze jongeren moeten komen om de ‘shooting’, de massa afslachtingen op Amerikaanse scholen te voorkomen. De wapenhandel blijkt nog altijd effectief en je kunt met geld, gun money, de AR 15 een vol automatisch wapen waarmee deze laatste massacre is gepleegd makkelijk kopen in the USA. De overlevenden van de schietpartij in Parkland, de dodelijkste highschoolshooting in de Amerikaanse geschiedenis, roepen op tot een ‘mars voor ons leven‘ in Washington op 24 maart.
.
Wij roepen op tot wereldwijde steun aan deze jongeren wiens leven al lang niet meer veilig is op hun scholen. Deel dit bericht…!
.
The call of American students for stricter weapon laws in the US is getting louder. We too, mea culpa foundation’ calls for global support for students’ ‘march for life’. These young people are no longer safe in schools, university’s / neighbourhoods to prevent the ‘shooting’, the mass slaughtering at American schools. The arms trade still appears to be effective and with money, gun money, the AR 15 an automatic weapon, one with which this last massacre was committed. The survivors of the shooting in Parkland, the deadliest high school shooting in American history, call for a ‘march for our lives‘ in Washington on 24 March.
We call for worldwide support for these young people whose lives are no longer safe in their schools. Share this message …

VPJ, de Vietnam oorlog in Waubach (Landgraaf).

Een voorbeeld zijn de jongeren in 1969-1970 met hun succesvolle actie tegen een Amerikaans-Deense wapenfabriek die granaat onderdelen maakte voor de oorlog in Vietnam. Het is weer tijd dat jongeren opstaan om hun verzet tegen geweld, oorlog, opnieuw onder de aandacht te brengen.

One example is the youth in the Netherlands 1969-1970 with their actions against an American-Danish arms factory, which made grenades (safety adapters) for the Vietnam War. It is time for young people to get up, to go out on the streets to protest against this blood killing gun money. That we / they / us may oppose to violence, war, and bring it to the attention again. 

 

 

[ + ]