Archive for 'MEA CULPA'

Rotte appels

Paus Franciscus trekt het boetekleed aan. Hij erkent dat de eeuwenoude kerkelijke regel om van misbruik verdachte geestelijken over te plaatsen naar een andere stad of parochie, grote schade heeft veroorzaakt.

De kerk heeft er te lang over gedaan om ‘rond deze misdaden’ een geweten te ontwikkelen, zei hij donderdag tijdens een toespraak voor de leden van de Vaticaanse misbruikcommissie. “Als het geweten op zich laat wachten, dan laten de maatregelen om deze problemen op te lossen ook op zich wachten.”

Twee opties: mits deze broeder(s) niet overgeplaatst werden dan bleef de rotte appel intern aanwezig en dat stonden de ouders, die waren er van op de hoogte, niet toe. Op internaat arme broeders Franciscanen Bleijerheide werd ten tijde dat ik op internaat zat 1961-1964 verschillende broeders overgeplaatst. Bijvoorbeeld broeder Jacobus, het jongetje waarmee ik het bedje onbegrijpelijker wijs moest ruilen (in een hoekje achter de kastjes) had zijn ouders over het misbruik door deze pedofiele broeder verteld. De overste beloofden in veel gevallen (lees Deetman onderzoek plus dossier: ‘de engelen jongens’.

http://members.home.nl/loveandthegoldfish/MEACULPA/dossiers/dossier14.html)

dat deze overtreders zwaar boete zouden moeten doen elders anders gingen deze ouders niet akkoord met maatregel ‘niet te vervolgen’!

Het OM zag dit als een uitermate geschikte oplossing om de kerk te behoeden voor slechte publiciteit en socialistisch oproer begin, midden vorige eeuw. Vandaar de ‘artikel 12 procedure’ toegekend in de Tweede kamer maar nog steeds geweigerd door OvJ, Heerlen. Nog steeds vergeeft de staat de kerk deze misdaden. En omgekeerd want het blijven oude vrienden.

Franciscus zou eigenlijk een vooraf opgestelde toespraak houden, maar besloot ter plekke om uit de losse pols te spreken. Uiteindelijk zei hij wat critici al langer verkondigen: Rome’s decennialange beleid om van misbruik verdachte geestelijken niet te straffen maar over te plaatsen, heeft de problemen eerder in stand gehouden dan opgelost. De aanpak ‘heeft onze gewetens in slaap gesust’, constateerde hij. “Ik snap dat het allemaal complex is, maar ik draai er niet omheen: we waren laat.”

Het is niet de eerste keer dat een paus toegeeft dat de kerk ernstig tekort is geschoten. Voorganger Benedictus XVI deed dat ook, en ging meermaals in gesprek met slachtoffers (niet met ons we waren aanwezig in Londen). Franciscus is nu wel opvallend specifiek: hij herleidt de problemen op specifiek beleid. Wow!

Toen Franciscus vier jaar geleden aantrad, stond misbruik hoog op zijn agenda. De nieuwe paus moest geen halve maatregelen meer treffen: misbruikers moesten worden aangepakt en het Vaticaanse beleid moest hervormd. Dat lukt maar moeizaam.

De misbruikcommissie die Franciscus in 2014 oprichtte, heeft vooral een adviserende rol en haar adviezen worden lang niet altijd opgevolgd. Het voorstel om een tribunaal op te richten voor bisschoppen die niet voldoende op misbruik hebben gereageerd, is in een lade beland. Hetzelfde geldt voor het advies dat het Vaticaan moet gaan reageren op alle brieven die misbruikslachtoffers naar Rome sturen.

Misbruikcommissie toont barsten

swingend

Commissieleden zijn bepaald niet te spreken over die lethargie. Een van de meest prominente leden, misbruikslachtoffer Marie Collins, raakte dit voorjaar zelfs zo gefrustreerd dat ze opstapte. Collins ervoer vanuit de Vaticaanse bureaucratie een ‘onacceptabele’ weerstand, zo schreef ze in een openbare verklaring. Leden die niet opstapten, lieten in interviews weten dat ze haar frustratie begrepen, en tot op zekere hoogte deelden.

Extra pijnlijk was dat Collins niet de eerste was die het deed rommelen. Een ander lid dat zelf ooit misbruikt was, Peter Saunders, maakte zijn frustratie vorig jaar al kenbaar. Hij werd prompt op non-actief gesteld.

De gang van zaken rond de commissie verdient geen schoonheidsprijs, erkent Franciscus nu. Leden moesten ‘tegen de stroom in zwemmen’. In zijn toespraak deed hij alvast één toezegging: geestelijken die zich moeten verantwoorden tegenover een kerkelijk tribunaal kunnen straks veel minder makkelijk in hoger beroep. Zo wil hij voorkomen dat zedenzaken bij die tribunalen eindeloos blijven voortduren, iets dat nu wel regelmatig gebeurt. Franciscus heeft ‘besloten om hier een balans te zoeken’. “Als misbruik van een minderjarige is bewezen, is dat voldoende en is beroep niet meer mogelijk. Dan is het definitief.”

Lees ook: Waakhond: het Vaticaan heeft misbruik nog steeds niet onder controle

We were nothing

400 overleden weeskinderen zouden in een anoniem massagraf liggen in Schotland. Ze woonden allemaal in hetzelfde weeshuis dat door katholieke nonnen werd geleid, schrijft The Guardian.

Het gaat om Smyllum Park in Lanark. The Daughters of Charity of Saint Vincent de Paul zwaaiden er meer dan een eeuw de scepter. De instelling sloot in 1981 haar deuren. Er woonden in totaal meer dan 11.000 kinderen.

Twee mensen die als kind in Smyllum Park woonden vertelden eerder dat veel kinderen er werden mishandeld en vernederd. De nonnen ontkennen dit, maar het is wel opvallend dat het sterftecijfer er drie maal hoger was dan gemiddeld.

BBC Scotland en de krant Sunday Post besloten daarom de overlijdensakten van weeshuisbewoners te onderzoeken. Ze vonden er 402. Slechts twee zijn officieel begraven. De rest van de kinderen ligt vermoedelijk ergens in een anoniem massagraf. Onlangs werden ook al in het West-Ierse Tuam de stoffelijke resten gevonden van 800 baby’s en kinderen die destijds in een weeshuis woonden.

‘Maggies’ heten ze, de jonge Ierse vrouwen die opgeborgen werden in ’Magdalene’ kloosters. Omdat ze ongewenst zwanger waren, opstandig of gewoon mooi. Hun kinderen werden afgenomen of gebruikt bij experimenten. ’Je heet nu Philomena, zeiden ze tegen me.’

Wat gebeurt er met iemand als hij / zij erachter komt dat diegenen die hij / zij als vader en moeder beschouwt niet zijn biologische ouders zijn? Wat voelt een dochter als ze te weten komt dat ze als kind gestolen is van haar echte moeder?

Vragen die zich aan mij opdringen als ik rond middernacht al zappend beland bij het Spaanse televisieprogramma ‘se enciende la noche’. Het gaat over ‘los bebes robados’, gestolen baby’s.

De uitzending gaat over de jeugdige slachtoffers van dictator Franco, die tot aan zijn dood in 1975 aan de macht was in Spanje. Zeer jonge kinderen van republikeinen werden weggehaald bij hun familie.  Hun ouders waren vermoord tijdens de Spaanse burgeroorlog (1936 – 1939) of zaten in de gevangenis.

hey mr. postman

DE AFSTANDS BABY’S

Tussen 1925 en 1986 kwamen zwangere Ierse meisjes in het opvanghuis van de katholieke nonnen van Bon Secours hun onwettige baby’s baren, om de kinderen er dan veilig te laten opgroeien. Ongehuwd zwanger raken was in het streng katholieke land immers een grote schande, aldus de Standaard.

Het was de bedoeling dat de meisjes na de bevalling elders in Ierland hun heil zochten. Uit geschiedkundige documenten blijkt dat hun kinderen na hun vertrek echter zwaar verwaarloosd werden. Enkel de kinderen die gezond bleven hadden het geluk dat ze ter adoptie werden aangeboden, of verkocht werden aan rijke, kinderloze echtparen.

Vrouwen die ooit bevielen in wat ‘The Home’ werd genoemd, zijn van plan om hun kind als vermist op te geven om verder onderzoek mogelijk te maken, meldt de Britse krant The Daily Mail. Het massagraf wordt binnenkort volledig opengelegd. Vermoedelijk gaat het om meer dan 800 skeletten.

Mea Culpa United heeft vanaf 2010 de afstandbaby’s benoemd en naar voren gebracht in de Tweede kamer waar niemand van de politieke partijen reageerde?? CDA keek een beetje raar  of er al niet genoeg ellende uit de katholieke beerput naar boven was gelepeld, en de andere partijen wilden graag bewijzen.

‘Met zwijgen kruist men de duivel’ zullen ze gedacht hebben, en bij alle andere niet christelijke fracties, want deze immense doofpot geldt ook voor Nederland, Europa. Van heinde en verre kwamen vrouwen (tienermeisjes) naar de vroedvrouwenschool in Heerlen, daar bestond een gesloten afdeling Hooghees waar Irene van Wesel het volgende over schreef:

De oude Vroedvrouwenschool is een plek van leven en van dood: nieuw leven en ouderdom, van sterfte en herstel. Tegenstellingen die voelbaar zijn in de omgeving. Niet alleen nu, maar ook in het verleden. Honderden kinderen stierven hier voor, tijdens of na de geboorte. Iets dat vroeger werd weggemoffeld, waar een moeder geen verdriet om mocht hebben. Vaak kreeg zij haar kind niet eens te zien. De Vroedvrouwenschool was daardoor ook in haar eigen tijdperk niet alleen een oord van vreugde, maar ook van diep verdriet. Kinderen werden begraven op het kerkhof te Heerlerbaan, zonder naam en zonder steen. Een praktijk waar men achteraf bezien spijt van heeft. In 2005 werd ter nagedachtenis aan deze kinderen het ‘Vlinderhuisje’ geplaatst. Een vlinderhuisjebronzen kistje met talloze vlindertjes dat het kerkhof siert, direct naast zijn ingang. De vele bloemen en knuffels rond het kunstwerk laten zien dat zelfs na al die jaren, deze kinderen allerminst vergeten zijn. 

MCU vind dat men verder moet gaan dan knuffels en bloemen, en een zeer onnozel ‘spijt’. MCU heeft statistieken over deze afstandbaby’s, ter nagedachtenis aan verboden verlangens, de tijd dat de duivel zijn kruis ………

zie: Gevallen meisjes

Nieuws over de afstandsbaby’s…150.000 vrouwen stonden hun baby af

Niet gewenst

Gevallen tienermeisjes

Een uittrekbaar condoom voor al uw katholieke obsessies

 

God en de heilige pedofiele priester

Pop against Pope

In een verontrustende verklaring van het aartsbisdom van Milwaukee, heeft een hooggeplaatste cleric van de katholieke kerk beweert, dat pedofilie door God voor priesters wordt toegekend!!!!

Dit onthutsende commentaar werd gemaakt door kardinaal Timothy Dolan, nadat hij de kerkfinanciën had overgedragen in een vertrouwen om hen te verhinderen dat ze voor kindermishandeling zouden pleiten.  Het aloude katholieke adagium ‘laat de kinderen tot mij komen’, als de perfecte dekmantel voor pedofiele samenzwering.

De katholieke aartsbisschop van Milwaukee heeft $ 55 miljoen dollar in kerkfondsen gehouden van rechtszaken die door slachtoffers van priesterlijk seksueel misbruik zijn begonnen, en het geld overgebracht naar een aparte trust om de kerken en mausoleums van de aartsbisschop te verzorgen, verklaarde hij in een brief van Timothy Dolan, Aartsbisschop van Milwaukee. Toen de slachtoffers naar voren kwamen om schadevergoeding te eisen in een faillissement, beweerde de aartsbisdom dat hun vermogen niet gebruikt kan worden omdat het een recht op religieuze vrijheid is en dat er geen geld zou moeten worden gecompenseerd aan de slachtoffers van seksueel misbruik van geestelijken. Kerk en staat (leven wij in de kerkstraat of in een rechtstaat) vinden de beschuldigingen tegen het aartsbisdom in Milwaukee schokkend en het betrof 45 priesters die beschuldigd waren om ongeveer 200 doven (jongens) te molesteren. Think Progress meldt dat de $ 55 miljoen van de faillissement in een trust voor mausoleums en begraafplaatsen ging. Zij gebruikten dan hun religieuze vrijheid als verdediging tegen de slachtoffers. Het werkte toen een rechtbank besliste dat religieuze vrijheid ervoor zorgde dat zij de slachtoffers in 2013 niet zou kunnen compenseren.

De kerk stelt dat het geld nodig is om mausoleums en begraafplaatsen te financieren, en als ze de slachtoffers moeten compenseren, zullen hun verplichtingen om de overledene te dienen niet volstaan.

Religieuze vrijheid is nogal een probleem geworden nadat de aartsbisschop zegt dat het een canonische verplichting had om de mausoleums en begraafplaatsen om die behoorlijk te onderhouden. Als de slachtoffers van seksueel misbruik en schuldeisers worden gecompenseerd, zegt de aartsbisschop: “er zullen dan geen fondsen zijn of, in het beste geval, onvoldoende fondsen, voor de eeuwige zorg van de katholieke kerken van Milwaukee.”

Communie Bleijerheide

De rechtbank besloot dat de aartsbisschop’s aanspraak op religieuze vrijheid zou mislukken onder grondwettelijke controle. De gerechtelijke regeerde kerken hebben geen recht om vrijgesteld te worden van belastingen in sociale zekerheid en dat openbaar belang de religieuze vrijheid kan vervangen: een vergelijking maken met een uitspraak van het Hooggerechtshof waarin de religieuze bezwaarmachtigen zich niet kunnen ontzeggen aan belastingen op het gebied van sociale zekerheid, rechtbank merkt op dat de federale faillissementswet, zoals de sociale zekerheid, “het openbare belang dient door een uitgebreid … systeem te bieden met diverse voordelen voor alle deelnemers in het hele land.”

“Het werd gewaarschuwd door de rechter dat als dit een precedent wordt, is er geen manier om te voorspellen waar het zal eindigen. Iedereen kan dan meedoen of ‘creëren van een cultus’ om economisch voordeel te krijgen. Of bedrijven kunnen vertrouwen op hun religieuze overtuigingen, ongeacht het geval, om wetten te schenden of te discrimineren op welke manieren de katholieke kerk pedofilie rechtvaardigt.

(Nawoord Bert Smeets MCU) Als de kerk zich onder het seksuele misbruik verhaal probeert uit te mollen dan verliest het definitief haar geloofwaardigheid om nog iets, ooit voor kinderen te kunnen betekenen. God heeft pedofilie niet geschapen dat is de mens zelf, die hier toe in staat is. Dus de rechtstaat en niet de kerkstraat die over het leven gaat en niet de eeuwige zorg, waar de kerk haar gelovigen op voorstaat…..een mooi vurig plekje in het hiernamaals.

Een waanzinnige heeft gesproken

Trump waarschuwt voor ‘totale vernietiging’ Noord-Korea……(wollen Sie den totale Krieg?)

Dag des oordeels

Beste dames en heren,

Op maandag 20 november 2017 zal de Stichting B & T omstreeks 13:30 haar eindverslag presenteren op een nader te bepalen locatie in Utrecht.

[ + ]