Valsartan proefdier-mens medicijn

©eenjongen

Onlangs schreef ik over Salvartan, een medicijn uit verschillende fabrieken in China. Ik slik dit medicijn al twee jaar. Het is onduidelijk of beter de apotheek en de farma-industrie rond Salvartan trekt een bedenkelijk mistgordijn op en speelt met levens of het een lieve lust is. Laat staan dat ze mijn vragen, die ik in dit artikel opwerp zullen beantwoorden, want tot nu heeft apotheek Medson Apotheek Céramique, te Maastricht weinig moeite gedaan om helder te maken waar het probleem ligt en vandaan komt.

Het afschuif systeem is meteen in werking gesteld. De memo van Medson stelt ‘geen vervuilde grondstof na 9 Juli. Toch wordt ik pas 02-08-2018 ingelicht terwijl ik eerst wil weten hoe dit gistingsproces in de alchemistische burelen van big Pharma werkt. De zorg kent haar verdienmodel! Lekker luchtig blijven doen moeten ze gedacht hebben in de apotheek. Ik had het al een paar dagen daarvoor op Nu.nl gelezen. Apotheek Medson is een beetje traag en wil natuurlijk een ander, nieuw medicijn verkopen maar waarschuwt al voor kosten maar de verzekering regelt wel iets. Deze dubbele houding, financiële armslag levert verwarring en blijkbaar geen lastige klanten op. Het ministerie van volksgezondheid waarschuwt al een maand eerder voor een vervuild medicijn met NDMA. Waarom wordt door het ministerie wel informatie gegeven en Medson laat het verstandig weg. In kleine lettertjes staat op de site van het ministerie:

*NDMA ontstaat tijdens de productie van valsartan bij de grondstoffabrikant. Pas onlangs werd duidelijk dat bij dit proces de NDMA-verbinding ontstaat.

Weet de inspectie hoe ‘ontstaat’ deze verbinding? En weer is er iemand / iets anders bij betrokken: de grondstof fabrikant’?? Ik wordt meer ziek van dit soort gedraai en vraag me af wat de inspectie doet met een preferent (bevoorrecht!!) middel in de markt wordt gezet dat niet kankerverwekkend is, vind ik stuitend om over kosten te praten nadat de NDMA vervuiling is geconstateerd. Mea culpa is niet besteed aan de zorg-industrie.  Terwijl Salvartan NDMA terug naar de apotheek moest, hebben ze het al over een preferent middel. Hier gaat de gezondheidszorg te ver, voorbarig, is onsmakelijk en vooringenomen en negeert de ellende die mogelijk wordt veroorzaakt.

Zorg eerst maar eens voor een inspectie die duidelijk kan maken welke fabrieken in China NDMA in Valsartan spontaan verwekten, noem ze bij naam. Welke fabriek heeft dit veroorzaakt? Weet de inspectie dit? De inspectie houdt nu informatie achter en trekt nogmaals een mistgordijn op met slappe argumenten: ‘de kans dat u kanker krijgt is heel klein’, maar ze willen niet dat wij, gebruikers een risico lopen. Fijn, dat lucht op Medson. Ik kreeg gelijk een telefoontje nadat ik meedeelde het nieuwe medicijn niet te willen want de verkoop moet gewoon doorgaan, dat risico willen ze bij Medson niet lopen.

Wordt vervolgd (het zal spontaan ontstaan).

Bericht uit LA (en wat is er aan de hand)

Kreeg -whatsApp- van mijn zoon uit Los Angelos. Hij, Ramon, had mix-feelings over USA want in Nederland zou nooit een reclame met de volgende inhoud worden uitgezonden….

‘Bent u in de afgelopen weken behandeld voor een hernia en heeft u het medicijn zusenzo toegediend gekregen? U loopt kans op zeer ernstige bijwerkingen en u maakt kans op een groot geldbedrag als u NU onze advocaten inschakelt. Bel nu: enzovoort’.

Toen vertelde ik Ramon over de Valsartan, NDMA affaire en de gemoedelijke, slaafse rust betreft een kankerverwekkend middel in dit medicijn. Ik heb dus de afgelopen twee jaar dit ‘heilzame’ middel geslikt. Ben helemaal tekeer gegaan tegen de apotheek en de dokter en die kan me binnenkort verwachten.

Wat geen claims??? Hoort dat alleen in LA, USA thuis en niet in ons zuinig, calvinistisch en ‘katholisch’ slijm klimaat. Wij onderwerpen ons gevoeglijk en gaan slaafs om met dit soort criminele activiteiten waar de inspectie volledig faalt. Als klokkenluiders tijdens de onthullingen seksueel geweld RKK, werd ons dit ook al voorgehouden door mr. Lindenbergh, de man die de vijf categorieën heeft bedacht voor het sekuele geweld. U weet dit heeft anders uitgepakt en de zwijgcultuur rond misbruik van kinderen in internaten is een grote schande en valt iedere generatie die ervan wist (es haben gewusst) zullen weten dat kinderrechten / mensen rechten ook voor hun geldt, kortom…ik ben laaiend.

Hieronder de officiële publicatie van het ministerie van ‘gezondheid’, welzijn en sport; let wel, op 05-07-2018! Ik kreeg pas  op 2-08-2018 (bijna een maand later) een brief van Medson Apotheek Céramique. En ze waren in paniek hoor, ben inmiddels door hun gebeld maar over geld willen ze het niet hebben (wel als jij moet betalen) maar dat dit niet kan is evident. Nooit je kop houden dus. Wordt vervolgd!

Terugroepactie aantal bloeddrukmedicijnen met valsartan

Een aantal medicijnen met daarin de werkzame stof valsartan wordt teruggeroepen. Dit vanwege een ongewenste stof (NDMA)* in de medicatie . Hiertoe hebben de fabrikanten besloten in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting en het College ter Beoordeling van de Geneesmiddelen. Het gaat om een terugroepactie in heel Europa.

*NDMA ontstaat tijdens de productie van valsartan bij de grondstoffabrikant. Pas onlangs werd duidelijk dat bij dit proces de NDMA-verbinding ontstaat.

©eenjongen

Wat is er aan de hand?

Recent is gebleken dat tijdens het productieproces van de grondstof in een Chinese fabriek een onzuiverheid ontstaat. Het gaat om N-nitrosodimethylamine (NDMA), een stof die geclassificeerd is als waarschijnlijk kankerverwekkend. De terugroepactie gaat alleen om medicijnen met daarin valsartan gemaakt in één fabriek in China. Alle lidstaten hebben in overleg met het Europees geneesmiddelenagentschap EMA, na een uitvoerige analyse besloten tot het terugroepen van deze geneesmiddelen.

De kans dat de patiënt daadwerkelijk kanker krijgt bij gebruik van de verontreinigde medicijnen is klein, zo laat een eerste Europese analyse zien. Deze kans is, volgens het RIVM, vergelijkbaar met het extra risico op kanker als gevolg van het regelmatig eten van geroosterd vlees.

Om welke middelen gaat het?

Het gaat om een aantal medicijnen met daarin valsartan. Deze medicijnen worden voorgeschreven voor:

  • de behandeling van hoge bloeddruk;
  • de behandeling van patienten die recent een hartinfarct hebben gehad;
  • de behandeling van hartfalen.

De medicijnen worden uit voorzorg teruggeroepen bij apothekers. De betrokken beroepsverenigingen en patiëntenverenigingen zijn over de terugroepactie geïnformeerd.

Wat te doen?

Patiënten kunnen controleren of hun medicijn met valsartan van genoemde fabriek komt door de zogenaamde RVG  nummers te controleren met behulp van de bij dit bericht toegevoegde lijst. Het RVG nummer is te vinden op de medicijnverpakking en onderaan de bijsluiter.

Het is goed voor te stellen dat mensen die deze middelen gebruiken vragen hebben. Zij  kunnen contact opnemen met hun apotheek of hun behandelend arts. Mensen die deze medicijnen gebruiken kunnen bij de apotheek een ander medicijn meekrijgen. Mogelijk moeten ze hiervoor eerste een afspraak maken bij de huisarts. Het is expliciet niet de bedoeling dat patiënten zonder overleg met hun arts stoppen met het gebruik van het geneesmiddel.

Hebben mensen mogelijk nog andere vragen waarmee zij niet terecht kunnen bij hun huisarts of apotheker kunnen zij terecht bij het Landelijk Meldpunt Zorg.

Status in de schaduw van God

Voormalig PVV’er Daniël van der Stoep is in hoger beroep veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden wegens grooming en bezit van cocaïne.

Krijgt hij straf voor grooming? Nou ik heb ‘grooming’, naar voren gebracht bij de klachtencommissie RKK en dat ging hun een beetje te ver want het is geen strafbaar feit. Terwijl de broeders franciscanen uitermate subtiel, lees gewelddadig konden ‘groomen’. Of je onderwiep je gewillig of je werd onderworpen aan de nukken van het onthoudingsritueel, der franciscanen. Zij hadden status in de schaduw van God.

De oud-politicus probeerde drie meisjes (tussen de veertien en zestien jaar) tot seks te verleiden. In dubbelzinnig geformuleerde berichten bood hij cadeautjes, geld en een enkele keer cocaïne aan.

Volgens het hof heeft de 37-jarige Van der Stoep bij zijn verleidingspogingen misbruik gemaakt van zijn positie en status als Europarlementariër en het daarbij behorende riante inkomen. De meisjes mochten van de man niets zeggen over het contact dat ze met elkaar hadden.

Bij de broeders

Bij de franciscanen mocht je niks zeggen, schrijven, alles werd gecontroleerd en gedicteerd. Geen riant inkomen voor de broeders maar wel dikke muren rond het pensionaat. Grooming walls!

Viva Las Vegas

Het onderzoek naar de vorig jaar gepleegde schietpartij tijdens een concert in Las Vegas is afgerond. Het motief van  dader Stephen Paddock blijft een raadsel. Wij hebben op dit blog geprobeerd de Amerikaanse spiegelreflex van wapenhandel en ff beroemd worden, het soort gruwelijke massa-excecuties, proberen te begrijpen maar het is niet te begrijpen. Er bestaat geen vastomlijnd profiel van een dader. Neem Hitler, zou iemand ten tijde van zijn poging de kunstacademie af te maken, ooit hebben gedacht; ‘deze man schrijft later miljoenen doden op zijn naam’, al schilderend achter zijn ezel?
Paddock schoot op 1 oktober 2017 vanuit zijn hotelkamer 58 muziekliefhebbers dood en verwondde daarbij ook honderden mensen. Sheriff Joe Lombardo zei dat het nog altijd gissen blijft naar hoe Paddock tot zijn daad kwam.

Lombardo herhaalde vrijdag dat de dader, die ook zichzelf van het leven beroofde, een ”onopvallende man” was. In de periode voor de bloedige schietpartij vertoonde hij tekenen van psychische problemen. Maar echt duidelijke antwoorden hebben de autoriteiten niet kunnen vinden.

Lombardo vertelde dat het dossier na duizenden manuren is gesloten. Er is geen enkel bewijs gevonden voor een tweede schutter en niemand zal worden aangeklaagd wegens medeplichtigheid. De man die Paddock pantserdoordringende munitie en lichtspoorkogels heeft verkocht, gaat vrijuit. USA..united shooting anarchy.

Verlies van grote som geld was mogelijke aanleiding maar ook dat er van verschillende kanten gevuurd werd, net als bij de dood van Kennedy, sluit de sheriff uit. In Amerika herschrijft de doofpot zichzelf.

In januari van dit jaar zei Lombardo ook al dat het motief van Paddock een groot raadsel is (toen al voorbarig). Hij had geen afscheidsbrief of verklaring achtergelaten. Het verlies van een grote som geld was mogelijk de aanleiding voor de schietpartij. Het ontbreken van een afscheidsbrief is juist de motor voor speculatie.

Eerder bleek dat Paddock veelvuldig op internet had gezocht naar tactieken van SWAT-teams. Dat zijn speciale eenheden van de Amerikaanse politie. Daarnaast waren er op zijn computer ook honderden foto’s van kinderporno gevonden. Zou deze heimelijke pedo met een groot machtsdrang elf minuten zijn frustratie hebben willen botvieren? De schietpartij in oktober 2017 duurde elf minuten. In die tijd vuurde Paddock met automatische wapens vanuit zijn hotelkamer. In en buiten de hotelkamer had hij camera’s opgehangen om te controleren of er agenten in de buurt waren. Toen agenten zijn kamer naderden, pleegde hij zelfmoord.

Hij was een onopvallende man, voortaan zijn alle onopvallende mannen verdacht incluis kunstacademici.

 

Ze wisten het wel

Wij hebben een jarenlange strijd gevoerd voor erkenning seksueel-geweld toen onze kinderjaren allang voorbij waren. Helaas zijn de daders, de stichters en zwijgmeute rond dit misbruik nog lang niet ontmaskerd. Af en toe valt er iemand maar nooit een ‘grote’ jongen want eerder ‘het grondpersoneel’ (volgens bisschop de Korte) had zich misdragen. Foei! Nu lijkt de grote schoonmaak ook langzaam door te dringen in het Vaticaan waar Paus Franciscus het ontslag heeft geaccepteerd van de in opspraak geraakte kardinaal Theodore McCarrick. Meerdere mannen hebben de voormalig aartsbisschop van Washington beschuldigd van seksueel misbruik.

De advocaat van een van de vermeende slachtoffers had tegenover The New York Times een boekje open gedaan over het misbruik. De geestelijke zou de destijds zestienjarige man in 1971 hebben aangerand en dat een jaar later weer hebben geprobeerd.

De inmiddels 88-jarige McCarrick zei later in een verklaring zich niets van dat misbruik te kunnen herinneren. Vreemd, ze kunnen zich 2000 jaar geleden nog van alles herinneren.  Hoe het kindje Jezus in een stro bedje ter wereld kwam. Hoe de maagd Maria onbevlekt haar ‘huwelijk’ inging met Josef. Van Josef hoeven wij niks te weten want je kunt nu eenmaal geen mooi plaatje rond een timmerman bouwen. Hoe ze een heel grote steen van het graf van Jezus lieten rollen en hij de zoon van God, vervolgens opsteeg. Echter ze kunnen zich niets herinneren van hun eigen daden / daders…en die waren overal om hun heen…wereldwijd.

De Amerikaanse tak van de kerk concludeerde echter dat de beschuldiging wel degelijk geloofwaardig is. De prominente geestelijke heeft niet publiekelijk gereageerd op andere beschuldigingen van wangedrag.

Een ander slachtoffer zei dat hij vanaf zijn elfde is misbruikt door “oom Ted”, destijds een vriend van de familie. Dat misbruik zou bijna twintig jaar hebben geduurd. Uit onderzoek van de krant bleek bovendien dat binnen de kerk al tientallen jaren bekend was dat McCarrick zich schuldig zou maken aan seksueel wangedrag.

[ + ]