Stop the shooting….no(w)

Ja, hoor een nep-maatregel van Trump om een wetsvoorstel te tekenen waardoor omgebouwde geweren illegaal worden, is een slappe hervorming van wetten ten behoeve voor immorele lobbyisten in het Amerikaanse shooting-paradise.

Eerst waren apparaten die van semi-automatische wapens automatische wapens maken nog wel legaal. Zo’n apparaat werd ook gebruikt bij de schietpartij in Las Vegas vorig jaar.

Na de schietpartij op een school in Parkland, Florida werd de roep om strengere wapenwetten steeds luider. Vooral scholieren lieten van zich horen.

Stop niet met protesteren want een signaal dat jongeren afgeven kan een historische betekenis hebben zoals onze VPJ actie tegen de granaat-fabruik in 1969, succesvol omdat wij de komst van deze Vietnam wapen leverancier wisten te voorkomen…met veel vreedzame protest acties.

protestacties Vrije progressieve Jongeren in Landgraaf tegen komst granaat-fabriek

Ook wij gaan uit solidariteit met de slachtoffers van deze gewelddadige ‘shooting’, massacre, dit zichzelf herhalende bloedbad, deze lynchpartijen die ook met de nieuwe maatregelen niet voorkomen zal worden, de straat op 24 Maart. We zijn nog druk bezig welke stad we hiermee verblijden….iemand een voorstel, sluit u allen aan!  (op de foto tweede van links BS Bert Smeets)

 

 

 

 

 

 

 

This is a fake-news measure by Trump to sign a bill that makes converted guns illegal, a feeble reform of laws in favor of immoral lobbyists in the American shooting paradise.

Initially, devices that make automatic weapons from semi-automatic weapons are still legal. Such a device was also used during the shooting in Las Vegas last year.
After the shooting at a school in Parkland, Florida, the call for tougher weapons laws became increasingly louder. Especially students showed themselves.

BACK IN THE SIXTIES

Do not stop protesting because a signal that young people give may have a historical significance such as our VPJ action against the grenade in 1969, successful because we managed to prevent the arrival of this Vietnam weapon supplier … with many peaceful protest actions.

We also go out of solidarity with the victims of this violent ‘shooting’, massacre, this self-repeating massacre, these lynch parties that will not be prevented with the new measures, MOVE the streets on 24 March. LET’S DO THIS TOGETHER

Stop the shooting….now!

De roep van Amerikaanse scholieren om strengere wapenwetten in de VS wordt steeds luider. Ook wij,  mea culpa foundation, roept op tot wereldwijde steun aan deze scholieren en hun ‘mars voor het leven’.
.
.
Het zal van deze jongeren moeten komen om de ‘shooting’, de massa afslachtingen op Amerikaanse scholen te voorkomen. De wapenhandel blijkt nog altijd effectief en je kunt met geld, gun money, de AR 15 een vol automatisch wapen waarmee deze laatste massacre is gepleegd makkelijk kopen in the USA. De overlevenden van de schietpartij in Parkland, de dodelijkste highschoolshooting in de Amerikaanse geschiedenis, roepen op tot een ‘mars voor ons leven‘ in Washington op 24 maart.
.
Wij roepen op tot wereldwijde steun aan deze jongeren wiens leven al lang niet meer veilig is op hun scholen. Deel dit bericht…!
.
The call of American students for stricter weapon laws in the US is getting louder. We too, mea culpa foundation’ calls for global support for students’ ‘march for life’. These young people are no longer safe in schools, university’s / neighbourhoods to prevent the ‘shooting’, the mass slaughtering at American schools. The arms trade still appears to be effective and with money, gun money, the AR 15 an automatic weapon, one with which this last massacre was committed. The survivors of the shooting in Parkland, the deadliest high school shooting in American history, call for a ‘march for our lives‘ in Washington on 24 March.
We call for worldwide support for these young people whose lives are no longer safe in their schools. Share this message …

VPJ, de Vietnam oorlog in Waubach (Landgraaf).

Een voorbeeld zijn de jongeren in 1969-1970 met hun succesvolle actie tegen een Amerikaans-Deense wapenfabriek die granaat onderdelen maakte voor de oorlog in Vietnam. Het is weer tijd dat jongeren opstaan om hun verzet tegen geweld, oorlog, opnieuw onder de aandacht te brengen.

One example is the youth in the Netherlands 1969-1970 with their actions against an American-Danish arms factory, which made grenades (safety adapters) for the Vietnam War. It is time for young people to get up, to go out on the streets to protest against this blood killing gun money. That we / they / us may oppose to violence, war, and bring it to the attention again. 

 

 

Artsen zonder grenzen

Onlangs berichten wij over Oxfam en het misbruik op Haiti in 2010. Nu roept President Jovenel Moise van Haïti dat het seksuele wangedrag door medewerkers van hulporganisatie Oxfam op het eiland slechts het “topje van de ijsberg is”. Hij wil dat ook Artsen Zonder Grenzen en andere organisaties onderzoek doen naar mogelijk misbruik door medewerkers.

Het misbruik door medewerkers van andere organisaties zou ook hebben plaatsgevonden tijdens de hulpwerkzaamheden na de grote aardbeving die zijn eiland in 2010 trof.

“Er moet een groot onderzoek komen naar andere organisaties die hier zijn geweest”, bepleit Moise. “Artsen zonder Grenzen heeft zeventien medewerkers gerepatrieerd vanwege wangedrag. Wij hebben daar nooit uitleg over gekregen.”

Het hoofdkantoor van Artsen zonder Grenzen in Geneve laat weten de aantijgingen van president Moise te ‘bekijken’ (lekker afstandelijk). De zegsvrouw voegt daar aan toe geen enkel seksueel wangedrag van medewerkers te tolereren….dus zonder grenzen of met grenzen?

Weer een onafhankelijke commissie

Oxfam International, waarvan het Nederlandse Oxfam Novib deel uitmaakt, stelt een onafhankelijke commissie in die onderzoek gaat doen naar gevallen van misbruik en wangedrag binnen Oxfam wereldwijd.

De organisatie besloot dit na seksueel wangedrag van Oxfam-medewerkers op Haïti in 2010, waar een aardbeving duizenden slachtoffers had gemaakt. Ook in Tsjaad in 2006 zouden medewerkers van Oxfam gebruik gemaakt hebben van diensten van jonge prostituees.
Altijd de top eerst even doorlichten want vaak is het een dekmantel voor pedo activiteiten.

Het gaat ‘m niet meer worden, Bert

Mocht ik een Nederlandstalige CD maken dan zou dit de titel worden: ‘het gaat ‘m niet meer worden, Bert’.

Deze zin uit de mond van onze gevallen schaatsheld Sven Kramer in een interview met Bert Maalderink past wonderwel bij de nieuwe songs plus de songs die ik heb laten liggen pakweg de laatste 20-30 jaar om me weer eens muzikaal te vertonen. Er is zoals altijd keuze genoeg. Het was een lange, eenzame winter om deze liederen bij elkaar te sprokkelen.

Ik schrijf al sinds mijn veertiende puber jaar in het Engels, en zelfs één van de liedjes die ik toen heb geschreven: Answer Me (nog opgenomen met mijn Waubachse boezemvriend Leon), blijft actueel althans voor mij (en voor MTV serie Catfish). Nu kun je er ook vraagtekens bij zetten want het is nou niet bepaald een kwestie van ‘patronen doorbreken’, dat ik doorbreek met Answer Me.

ANSWER ME

Answer no answer it feels just like a game

no one, there’s no one

oh lord it’s the same

Answer me…answer me…like gold

I need somebody to talk to in my life

I need somebody, I need somebody that’s right

Answer me..is zo’n beetje de rode draad door mijn leven, en ik woon wat dat betreft niet in het meest communicatieve deel van het heelal want veel mensen ken ik alleen van zien, van ‘hello goodbye’. Hooguit één contactje of twee, misschien een halve zin mee gesproken in veertig / vijftig jaar. Armoede dames en heren, dit is wat je noemt pure armoede!

De dag van de dialoog, ooit aan meegedaan, duurde precies een dag. Het is snel code rood hier met een vreemde praat je niet, meeste vriendschappen spelen zich af in gesloten groepen / vriendschappen die elkaar al jaren kennen. Gelukkig zijn er een paar mensen die hun kop buiten de Maastrichtse poort steken, zich niet afwenden maar het verschil met bijvoorbeeld Heerlen is groot, de stad die ik ontvluchtte in Januari winter 1979 blijft me terug roepen…’het gaat ‘m niet meer worden, Bert’.

WISH I WAS BETTER

Dat wordt de titel van mijn nieuwe CD en dit lied stamt ook uit de Waubach periode toen ik 16 jaar puber hoogtij dagen plaste. Nee, nee ik ga niet alles prijsgeven want hoewel de boycot wel zal voortduren, zelfs een CD met leden van de Frank Boeijen groep kreeg geen aandacht (aandacht wekt zinderende jaloezie).

Born to Love was de positieve titel van onze Bedroom Monkees CD, echter mijn werkzaamheden voor Mea Culpa draagt geen goedkeuring van de goegemeente / media gepeupel (graag in een ruk-klank-kaak-ruis tongval uitspreken)!

[ + ]