Jubilate Deo

Handelingen der apostelen putten krachten uit het hogere al sinds de geboorte van Christus. De nieuwe herder (bisschop Smeets) zal in liefde eensgezindheid ten toon spreiden.

Engelen geduld

Bisschop Harry Smeets is ingewijd met veel engelen geduld en de verwachtte canonieke beloftes. Laten we slechts 1 verwachting uitspreken ten opzichte van slachtoffers seksueel geweld: betreffende de archieven, uit de periode van oude bisschop Gijsen maak ze openbaar; maak evenzeer de archieven openbaar van de Nederlandse-Duitse / Amerikaanse, Belgische / Braziliaanse congregatie ‘arme broeders Franciscanen’, te Bleijerheide’, en alle andere Limburgse kerkelijke instellingen mocht zich er seksueel geweld hebben voorgedaan.

In Godsnaam mensen lief te hebben, ook de slachtoffers seksueel geweld, die nog steeds of in therapie of met andere gevolgen zitten, die ze als kinderen hebben opgelopen en moeilijk loskomen van de geestelijke manipulatie en machtsmisbruik door priesters. Wilt u hun stem horen….ja, dat wil ik

ondertekend

Harry Smeets 

Money child

Sinds het eind van de jaren 60 zijn honderden kinderen illegaal uit het buitenland geadopteerd, zegt René Hoksbergen, een hoogleraar van de Universiteit Utrecht die gespecialiseerd is in adoptie. Daarbij waren volgens hem tientallen ambtenaren betrokken. 

Ah! Nu wordt nog duidelijker waarom wij geen artikel 12 procedure kunnen starten omdat de overheid het seponeren van strafbare feiten, geld verdienden met adopties / twijfelachtig belang hadden bij seksueel misbruik door geestelijken (geen parlementaire enquete onder ede), én niet willen erkennen waarom het Franciscaanse internaat in Bleijerheide geleid werd door een criminele organisatie.

De arme broeders kregen kennis over pedo netwerken en stelden doelbewust pedofielen aan in hun gesloten instelling waardoor honderden / duizenden kinderen gevaar liepen. Bij ons, slachtoffer organisatie Mea Culpa, zijn sinds 2010 ruim 2000 klachten binnen gekomen. Blijkbaar hadden mensen geen zin meer om bij het OM een klacht in te dienen na decennia ontkenning misbruik / seksueel geweld. De doofpot is niet alleen de kerk maar ook de overheid. Brave borst Sander Dekker (de aangifte lakei) stelt een commissie in om deze doofpot weer eens naar een ver punt in de media hype hoek te sturen, waar uiteindelijk niet veel over blijft dan een vlotte NOS nieuwslezer, die enkele items op het eind samenvat. Ook in het nieuws vandaag discriminatie dat overgaat tot geweld, aangiftes verdwijnen in de doofpot en wie luistert er nog naar ‘de overheid’ als de overheid niet naar de burger luistert?

Sinterklaas weg…Christmas Is On

Lukomorye (2)

Boerka en seksueel misbruik

Ik zat ooit in 2010 met Femke Halsema in talk-show EO; nog voor we live gingen hadden we, om even met elkaar kennis te maken, een gesprek over de items in de uitzending, namelijk seksueel misbruik in de RKK. Femke zei toen tegen mij: ‘wij hebben hier scheiding van kerk en staat’, waarop ik antwoordde ‘dus ze (pedo katholieke priesters) kunnen gewoon hun gang gaan’. Ik zag aan Femke dat ze twijfelde maar steevast knikte ze met een blik ‘dat ze wel gelijk zou hebben, zo niet krijgen?? Een Groen links trekje. In de uitzending vroeg Knevel / van de Brink of ze wel eens twijfelde en Femke antwoordde dat ze juist nog had getwijfeld. Ze zei niet waarover en met wie maar van de Brink was blijkbaar al blij dat Halsema met een kort antwoord reageerde op zo’n vage vraag.

Halsema rekt nu met haar boerka opmerking weer de regels van onze samenleving op. De kern van het probleem werd desalniettemin aangekaart namelijk de wetten van kerk en staat, die elkaar al eeuwen bijten, haarscherp blootgelegd….ook door mij. Stel dat wij moslims hun Sharia laten uitvoeren boven onze wet, dan kunnen ze gewoon hun gang gaan en daar is niemand in het westen, het mee eens. Wie gingen er hun gang in internaten, waar speelden zich deze duistere pedofiele praktijken zich af? Wereldwijd misbruik door priesters in de RKK, en nog weten ze van niks? Wie had er gelijk (deze klokkenluider, die nu weer geboycot wordt in media) of ‘de niet getekende scheiding-papieren’, van vadertje staat…krijgen die gelijk in de rechtszaal? Geeft u het antwoord maar.

Oh, laat maar de Tweede kamer zag een parlementair onderzoek (onder ede) naar deze uiterst gevoelige kwestie niet zitten…zou te dicht bij politici kunnen komen, doei!

[ + ]