Roomsche delinquenten

processie internaat Bleijerheide 1955 met Ben Jaspers

Op 16 aug. 2012 publiceren wij al onderstaand artikel over de RK landkolonies, nooit onderzocht door Deetman. Waar geld te verdienen viel waren de bruin Duits-Nederlandse arme broeders Franciscanen aanwezig,  gezien hun ‘expertise’ met Roomsche delinquenten. Een opmerkelijk bericht! Waren het zedendelinquenten? (wordt vervolgd).

Bisschop Smeets

Deken Smeets werd woensdagmiddag voorgesteld als de nieuwe bisschop van Bisdom Roermond. De post bode sprak me aan ‘wordt je de nieuwe bisschop Smeets’!

Er zal toch geen DNA verwantschap onderzoek nodig zijn want daar wachten ze in Limburg soms 20 jaar op, en / of het familie is?? ‘God only knows’, maar als slachtoffer-organisatie Mea Culpa United wensen wij bisschop Smeets, ik moet er ook even aan wennen, een mooi begin van een open en transparante samenwerking over die donkere, nog steeds gesloten pagina, over misbruik dan wel geweld tegen kinderen….welkom bisschop Smeets!

De huurmoordenaars van het Vaticaan

Tijdens zijn wekelijkse audiëntie gaf paus Franciscus te kennen dat abortus te vergelijken was met het inhuren van een huurmoordenaar. Een domme uitspraak van de hoogste gezagsdrager van de katholieke kerk.

Kan het even iets minder want als je zo vóór het leven bent waarom geen recht noch rechtvaardigheid voor al die jongens die zelfmoord hebben gepleegd zoals Jacques P. een klasgenootje op het jongens pensionaat te Bleijerheide. Jullie weten het misschien niet maar een foto van Jacques wordt dagelijks vertoont op ons blog. Alle drama’s achter de muren van dit internaat zullen ooit openbaar worden. Zonder huurmoordenaars!

Jacques links vooraan / naar de mis internaat Bleijerheide

Wow

Reclame maken zonder je aan te prijzen. Wow! In de schijnwerpers staan en géén ellendige verhalen over achtergronden bij de liedjes toe te moeten voegen. Het werd niet op prijs gesteld in mijn oude vriendenkring dus ‘wow’, laat ze wegblijven, er zijn altijd ergere dingen zoals Sulawesi’s modder golven of de nieuwe Netflix film: hybride executie van een Noorse blanke cultuur redder, die trots is dat die de headlines van de internationale media heeft gehaald. Zijn moeder vond dat ie een beetje gelijk had en zweeg over zijn anonieme levenswandel. Utøya 22. juli vergeet die datum niet om de 77 kids te herdenken van deze gruwelijke terreurdaad van deze nationalistische narcist.

Wow! Mijn nieuw online album ‘Nylon Numbers‘, dat weldra verschijnt is het resultaat van een paar jaar werken met een kleine vakantie op het eiland Coma. Duurde twee weken en daarna begreep ik niet waarom ik mijn eigen eten niet meer hoefde te kopen noch te maken, en iedere ochtend mocht douchen onder de lieftallige begeleiding van een schone verpleegster. Het kan verkeren. Nu heb ik mijn lesje geleerd want als kind werd niet naar je geluisterd (je bent immers maar een kind; wow!) maar later in de kolkende rock and roll schreeuw cultuur is jouw stem dermate verstomd en afgestompt dat je klinkt als een gecastreerde haan met een hoge zuurgraad aan lijfsbehoud (dan wel ontbinding); iemand die probeert verbrokkelde radio signalen op te vangen uit een ver universum. Who wants te be a (nylon) number? Wow!

 

 

 

 

 

 

 

Create advertising without praising you. Wow! To be in the spotlight and not to have to add miserable background stories to the songs. It was not appreciated in my old circle of friends so ‘wow’, let them stay away, there are worse things like Sulawesi’s mud waves or the new Netflix movie: hybrid execution of a Norwegian white culture saviour, who is proud to be the headlines of the international media. His mother thought he was a bit right and was silent about his anonymous lifestyle. Utøya 22. July does not forget that date to commemorate the 77 kids of this horrible act of terror by this nationalist narcissist.

Wow! My new online album ‘Nylon Numbers’, which will be published soon, is the result of a few years of working with a small vacation on the island of Coma. It took me two weeks and then I did not understand why I did not have to buy or make my own food anymore, and to shower every morning under the lovely care of a clean nurse. Wow!

Now I have learned my lesson because as a child you were not listened to (after all, you are only a child, wow!) But later in the swirling rock and roll scream culture your voice is so dumb and dull that you sound like a neutered cock with a high acidity of life retention or dissolution; someone trying to catch crumbled radio signals from a distant universe. Who wants te be (nylon) number? Wow!

Aimless Activity

[ + ]