Alle zedenzaken behalve….

Vandaag werd bekend dat een 40-jarige man uit Amsterdam wordt verdacht van seksueel misbruik via de webcam van honderden kinderen. Hieronder een overzicht van eerdere geruchtmakende zedenzaken in Nederland (helemaal onderaan ons commentaar over een in de doofpot verdwenen zedenzaak met 10.000 tot 20.000 slachtoffers).

Cees van D.

Vandaag speelt de zaak tegen orthopedagoog Cees van D. Hij wordt verdacht van ontucht met kinderen van 6 tot 17 jaar oud. Van D. werd in januari vorig jaar opgepakt. Hij zat eerder al in de gevangenis wegens ontucht met een minderjarige cliënt.

Frank R.

Meest recent is de zaak tegen Frank R. uit Cuijk. Hij werd in mei vorig jaar gearresteerd en bleek al acht jaar actief te zijn op internet. Hij benaderde bijna 300 meisjes via internet en zette hen aan tot het verrichten van seksuele handelingen met zichzelf voor een webcam. Met zeker elf meisjes had hij ook fysiek contact.

Robert M.

Waarschijnlijk de bekendste zedenzaak is die rond crèchemedewerker Robert M. Hij werd in 2010 gearresteerd. M. is veroordeeld voor ernstig misbruik van tientallen zeer jonge kinderen. Hij kreeg vorig jaar 19 jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd. Robert M. gaat zijn veroordeling aanvechten bij de Hoge Raad.

Neerbosch

Bij de Gelderse jeugdzorgorganisatie Lindenhout kwamen in 2013 31 meldingen binnen over misbruik van kinderen in Kinderdorp Neerbosch. De meldingen gingen over misbruik in de periode 1975 – 1985. Ook acht oud-medewerkers meldden zich met verhalen over misstanden in de voormalige jeugdinrichting bij Nijmegen.

Utrecht

Begin vorig jaar werd een 56-jarige zwemtrainer uit Utrecht veroordeeld voor het bezit van kinderporno. De man liep tegen de lamp na een inbraak in zijn huis. De inbrekers waarschuwden de politie en die vond op de gestolen computers van de man 17.000 foto’s en meer dan 450 filmpjes. De rechtbank heeft de zwemtrainer veroordeeld tot een half jaar celstraf, waarvan 169 dagen voorwaardelijk.

Stefan P.

In juli vorig jaar werd de 28-jarige onderwijsassistent Stefan P. veroordeeld voor seksueel misbruik van kinderen in de Noord-Hollandse plaats Huizen. P. misbruikte kinderen bij onder meer een school voor blinde en slechtziende kinderen. Hij werd veroordeeld tot vijf jaar cel en tbs met dwangverpleging.

Leon G.

In 2012 werd voormalig motorcross-bondscoach Leon G. uit Liessel veroordeeld tot achttien maanden cel. Hij werd veroordeeld voor het seksueel misbruik van twee minderjarige pupillen.

Valkenswaard

De directeur van een particuliere school in Valkenswaard werd in oktober 2012 aangehouden vanwege ontucht met een leerling. Een maand later arresteerde de politie een medewerker van de school in verband met dezelfde zaak.

Joost W.

De 60-jarige Joost W. uit Westkapelle werd in september 2012 veroordeeld tot twee jaar cel en tbs vanwege ontucht met minderjarigen. Hij heeft bekend in de afgelopen 30 jaar zo’n honderd jongens seksueel te hebben misbruikt.

Lars van der H.

Lars van der H. kreeg in 2011 een celstraf van 24 maanden voor het misbruiken van zeven minderjarige jongens rond de leeftijd van 14 jaar. H. ging in december 2012 tegen het vonnis in beroep. Dat verloor hij en de straf werd verhoogd naar 30 maanden.

Benno L.

Zwemschoolhouder Benno L. werd in 2011 in hoger beroep veroordeeld tot 10 jaar celstraf. Hij pleegde ontucht in zijn zwemschool, vaak met gehandicapte meisjes. Hij filmde en fotografeerde het misbruik.

Bisschop Jan ter Schure

In februari 2010 werd bekend dat een oud-bisschop van Den Bosch zich als jonge priester vegreep aan een minderjarige jongen. De bisschop, Jan ter Schure, misbruikte de jongen samen met zes andere priesters op het jongensinternaat Don Rua in Ugchelen tussen 1948 en 1953. Later bleek dat op het internaat tientallen jongens werden misbruikt. Deze zaak was de aanzet voor het schandaal rond seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk.

Sytze van der V.

Pedoseksueel Sytze van der V. moest in december 2008 de cel in wegens seksueel misbruik van jongens in de Eindhovense wijk Woensel. Zijn zaak kreeg landelijke bekendheid doordat burgemeester Rob van Gijzel van Eindhoven hem na zijn vrijlating een gebiedsverbod oplegde voor heel Eindhoven.

Mars tegen de doofpot

En nu dan de snel vergeten 10.000 tot 20.000 slachtoffers, grootste sexcrime in Naoorlogs Nederland…die van priesters en kloosterlingen, nonnen, ‘wir haben es nicht gewuusst gestapo’ leden. Het rijke en goed georganiseerde geloof der RKK (samen met de NOS kom je nog ergens).

De weg naar verzoening

‘Hoe is het om katholiek te zijn’? Pappen en nathouden, wees traag, ontken en ga omfloerst te werk in het misbruik schandaal: ontken het niet maar bevestig het ook niet. Het kunstwerk ‘De weg naar verzoening’, van Pierre Habets is een jaar oud, sinds de onthulling gebeurt er echter niets.

Verzoening is een zeer noodzakelijk streven in een tijd waar tegenstellingen niet snel overbrugd zullen worden en zeker wanneer de kerk zich al te zeer afzijdig houdt van wereldse zaken. Terug naar het klooster of de wereld in zoals in Hermann Hesse ‘Narciss und Goldmund’. Het tekent de tweestrijd van priesters / bisschoppen hoewel in het Vaticaan een jongen zit die anderen de voeten wast maar neem van mij aan dat dit beeld niet klopt met de werkelijkheid.

Wij, mea culpa united, worden toch een beetje beschouwd als landverraders en ik mag dan ook zeggen dat ik een trotse verrader / overloper ben want het geweld, zowel geestelijk als fysiek is een intrinsiek onderdeel van dit geloof. Het idee dat de ‘kerk’ de verzoening eigenlijk niet wilde wordt met de week, maanden, jaren duidelijker. Ik heb Pierre Habets daar vaak op gewezen ‘ze willen eigenlijk niet‘, de realisatie van het beeld werd steeds uitgesteld, opzettelijk vertraagd. Het doorzettingsvermogen van Pierre Habets heeft de doorslag gegeven maar zij wilden niet. Ze (ik zal dadelijk namen noemen) zwijgen wederom als het graf, laten niets van zich horen. Is de weg naar verzoening een doodlopende weg? Was het een stilzwijgend akkoord, een noodzakelijk participatie daar de kerk decennia passief bleef om het pedofiele probleem op te lossen. Heeft de kerk en haar handlangers in de media wel door dat ze met deze passieve houding -in the long run- de maatschappij moreel de rug toekeren om zichzelf vrij te pleiten van seksueel geweld.

vrijdag 21 april werd vorig jaar het kunstwerk ‘de weg naar verzoening’, ingezegend in Roermond, Stadspark de Kartuis. Vandaag is de weg naar verzoening jarig. Hiep hiep hoera??

Nu de namen wie mij bijzonder tegenvallen is onder meer deken Schreurs. Ik had met hem sympathieke gesprekken, warm en inlevend doch ik zag hem weglopen na de ‘borrel’ / koffie onthulling kunstwerk en zijn lichaamstaal was duidelijk ‘hij had het ook niet gewild maar het moest nu eenmaal’. Hij nam snel afscheid, drukte m’n hand en gaf stilzwijgend aan ‘tot hier en niet verder’.

Bisdom Roermond met name Snackers, die een zeer geloofwaardige speech hield maar ook geen voorstander van deze zwartgallige promotie van het misbruik schandaal is in internaten zoals dat in het Deetman onderzoek aan de orde kwam.

Dan zijn er bij Mondriaan verschillende pogingen ondernomen om een thema / concert reeks te starten. Hoewel Geert Leenders de initiatief nemer met de beste bedoelingen dit wilt organiseren zijn er weer allerlei tegenkrachten an het werk. Het bestuur van de ‘Aad de Haas’ kapel (stichting de hoeksteen) had grote moeite met mij?? Wie niet!

Ik had hun feestje verpest met pastoor Schafraad, de vroegere broeder Eimard op het internaat te Bleijerheide die door ons in het nieuws kwam en tijdelijk geen mis meer kon opdragen. Ik heb voorgesteld dan maar eens bij elkaar te komen (verzoening toch) om beide kanten van het verhaal aan te horen. Wat gebeurt er? Niks, helemaal niks om met name mij dwars te zitten, prioriteit number one. Wederom wordt de aloude katholiek folter methode van het excommuniceren toegepast. Een outlaw, dit was de methode van pedo Servatius om je te isoleren, jongetjes die hun mond niet kunnen houden te straffen en wederom richt zich dit onzichtbare wapen op me, het typeert het katholiek zuiden. Wij, de groep, tegen mij, hoe flink wil je zijn? Blij dat ik me allang uit dit hypocriet clubje / genootschap heb laten uitschrijven (al in 1985 tijdens Pop Against Pope).

op weg naar verzoening?

Het beeld staat er maar ze breken het zo weer af of……het blijft staan in een uithoek van een onbekend park met onbekende bestemming….

Gijsen herrezen

Zo vlak na Pasen is het Gijsen dan toch gelukt om om uit zijn graf op te staan, de veroordeelde bisschop uit IJsland en Roermond.

De klachtencommissie die het seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk onderzocht, is soms onzorgvuldig te werk gegaan. Soms? Hoe kan dat? De beschuldigde congregatie / daders levend of niet konden zich verweren, zaten erbij, ontkenden, keken naar buiten zoals de nonnen bij Anita Bosch, maar hielden zoals gebruikelijk, hun mond. Ze hadden immers niks gezien en geweten….’wir haben es nicht gewusst’.

Het ging om de zaak tegen bisschop van Roermond Jo Gijsen die in 2013 overleed en werd beticht van seksueel misbruik van twee jongens.

Een derde jongen, ondergetekende, kreeg geen poot aan de grond. Ik moest aannemelijk maken dat Gijsen op internaat arme broeders Franciscanen Bleijerheide had vertoefd in 1961. In het zelfde jaar dat de commissie een ander slachtoffer wel erkende….hoe dubbel, tweeslachtig (typisch kerk) kun je zijn en hoe laf om dit niet mee te nemen in deze rechtszaak door Stichting St. Jan, die via een achterdeur hun gelijk willen halen.

Dat valt op te maken uit een vonnis van de rechtbank in Arnhem woensdag in een rechtszaak die was aangespannen door de stichting Sint Jan.

Voorbeeld
De rechtszaak draaide niet specifiek om Gijsen maar de stichting, die opkomt voor een groep aangeklaagden, had het voorbeeld van Gijsen ingebracht. De rechtbank concludeert dat er enkele fundamentele rechtsbeginselen zijn geschonden van de degene die werd aangeklaagd. Volgens de persrechter is niet uit te sluiten dat dit bij meerdere kwesties het geval is geweest, maar het is hiermee ook niet aangetoond!!!??? Nederlandse visie op de rechtstaat zowel ja als nee? We weten het niet!

Onzorgvuldig
De stichting Sint Jan vond dat de procedure van de commissie onzorgvuldig was en in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Zo zou er sprake zijn geweest van gebrekkig feitenonderzoek, vooringenomenheid ten gunste van het slachtoffer, gebrekkige hoor en wederhoor en onzorgvuldige publicaties.

Pop Aginst Pope LP Bert Smeets, geboycot in 1985 en nog steeds!

Aannemelijk
De rechtbank stelde dat de procedure van de klachtencommissie op zich wel klopt, maar dat het soms schort aan de uitvoering. Zo was de bewijsvoering te karig, omdat een verklaring van één klager niet voldoende is. De rechtbank vindt het niet genoeg dat de commissie stelt een klacht ‘aannemelijk’ te vinden.

Klachten
De klachtencommissie heeft meer dan tweeduizend klachten tegen medewerkers van de kerk behandeld en verklaarde er bijna duizend gegrond. Het werk werd onlangs afgerond.

De kerk had beter op zijn eerwaarde pedofielen moeten letten in de vijftiger, zestiger en zeventiger jaren. Denk u nou werkelijk dat er ooit een goed (volledig) onderzoek is geweest ten aanzien van het kindermisbruik in de RKK? Nee, nooit! Gijsen heeft het ook ‘nicht gewusst’, dus St Jan als jullie nog een punt willen halen, haal dit dan uit het wereldwijde misbruik schandaal in de RKK. Praat eens met het OM Limburg die nog altijd een artikel 12 procedure weigeren door ons MCU aangezwengeld. De waarheid willen deze lafaards niet weten, wel klagen over de rechten van de mens maar rechten van het kind….hebben ze nog nooit van gehoord.

 

Het College voor de Rechten van de Mens discrimineert zelf ook

Het College voor de Rechten van de Mens discrimineert zelf ook en niet zo’n beetje terwijl dit borduur clubje opgevoerd wordt als fact-watcher van de rechtstaat. Feit is dat bij ons mannen het geweld niet onderzocht werd door Deetman en wel bij vrouwen. NU VIND IK HET TERECHT DAT HET GEWELD BIJ VROUWEN WEL ONDERZOCHT WORDT maar dan ook bij ons…de mannetjes! Of bestaat geweld tegen mannen / jongens niet in de hoofden van dit door vrouwen gedomineerde college?? Nu dan het college heeft onze klacht afgewezen want het paste niet in de politieke maatschappelijke-status en aanverwante culturele etiketten.

Het College voor de Rechten van de Mens kreeg vorig jaar een recordaantal vragen en meldingen over discriminatie binnen. In totaal kreeg de organisatie 4.259 meldingen en vragen te verwerken.

Dit is een stijging van een derde in vergelijking met 2016, blijkt uit de Monitor Discriminatiezaken 2017.
In 2013 dienden wij een klacht in bij het college vanwege discriminatie mannen door onderzoek Cie. Deetman geweld bij vrouwen maar het leidde niet tot een onderzoek bij ‘mannen’. Uiteraard moest dit hooghartig worden afgewezen.
Geweld was wel zeker onderdeel van het rapport Deetman alleen het werd niet meegenomen in de compensaties.
Waarom de Kerk en met name de klachtencommissie van het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK (MSM) bij aanvang van haar zittingen uitdrukkelijk vermeldt dat psychisch en fysiek geweld niet worden behandeld is een hele vreemde zaak.
In het rapport Deetman staat toch heel duidelijk over het voormalige jongens internaat Huize St. Joseph (vHSJ) te lezen;

onze man in Den Haag

“De Onderzoekscommissie is bij het onderzoek naar Huize St. Jozef in Cadier en Keer, bediend door de priesters van het Heilig Hart van Jezus (s.c.j.) gestuit op excessieve vormen van geweld. Gewelddadig gedrag, zo heeft de Onderzoekscommissie de indruk, maakte intrinsiek deel uit van de leefwereld binnen Huize St. Jozef. Deze instelling kan als hard en onherbergzaam getypeerd worden.”

Er wordt dus wel met twee maten gemeten.
Pater P. Denis was gedurende de periode 1952-1973 directeur van het vHSJ.
Deze pater was ook gedurende deze periode voorzitter van het Katholiek Verbond voor Kinderbescherming waarbij ca. 112 internaten waren aangesloten.
Dit Verbond is op 02-12-1958 reeds door de president van de Haagse rechtbank mr. W.H. Ariëns op de hoogte gesteld van misbruik door jeugdleiders.
Dat mishandelingen in de vorm van psychisch en fysiek geweld niet bij beide geslachten worden behandeld zal een gapende wond achterlaten. Dhr. Deetman beschermd hier de politiek en met name het instituut “Ministerie van Veiligheid en Justitie”.
Verder ben ik er ervan overtuigd dat het College voor de Rechten van de Mens een borduur clubje is van mensen die zich met mooie volzinnen wensen te profileren. Tussen 1998 en 2010 heeft de Nederlandse regering minderjarige kinderen die moeilijk opvoedbaar waren een geestelijke achterstand hadden of autistisch waren opgeborgen in een van de 18 jeugd gevangenissen zonder dat deze de wet hadden overtreden en zonder dat een rechter een veroordeling had uitgesproken.
Kinderen werden en worden in lengte van verblijf beoordeeld door werknemers van de betreffende jeugdgevangenis die inkomensafhankelijk zijn van de inrichting.

borduur clubje

Klachten naar Defence for Children en naar Amnesty resulteerde in een onbenullig antwoord. Wat heeft het College voor de Rechten van de Mens eigenlijk gedaan in de achterliggende decade? Heeft zij niet gehoord van de Stichting Misplaatst die zich sterk gemaakt heeft om aan de misstanden een einde te maken?
Er kwam een einde aan deze misstand omdat het Europese parlement druk op Nederland had uitgeoefend.

Het zou het College voor de Rechten van de Mens sieren als ze toegeeft dat een gelijke behandeling van geslachten in zake het onderzoek naar mishandeling en misbruik gewenst is en haar interne regels daar aan zou aanpassen.
Dhr. drs. W. J. Deetman is lid is van de Raad van Staten en deze heeft zich niet aan de Kerkelijke wensen te houden maar aan de wet. Dat Mr. J.P.H. Donner, die thans Vice-President is van de Raad van Staten, samen met Prof. dr. E.M.H. Hirsch-Ballin en Mr. F.Teeven medeschuldig is aan het jarenlang opsluiten van minderjarigen in Nederlandse Jeugd gevangenissen zegt alles over de objectiviteit van drs. W.J. Deetman. Kinderen en mannen hebben geen rechten in deze!

Tantra masseur politie

Nog altijd zijn er politiemensen die slachtoffers van seksueel misbruik door tantramassseurs ontmoedigen om aangifte te doen. Sommige zedenrechercheurs hebben onvoldoende kennis over de wettelijke mogelijkheden om dit soort ontuchtplegers voor de rechter te krijgen (wat een bullshit). Bovendien verschilt de aanpak van de politie van plaats tot plaats. (dus kan het de doofpot in)??? Nee, toch!

Dat stelt het Meldpunt Tantra Misbruik in een eindrapport dat de initiatiefnemers Helene Baayen en Caroline Franssen vandaag aanbieden aan de Tweede Kamerleden Vera Bergkamp (D66) en Attje Kuiken (PvdA).

Diezelfde Tweede kamer heeft al in 2013 een parlementair onderzoek naar pedo internaat Bleijerheide geeist met agreatie baas OM dhr. Moraal. De tantra masseurs waren al eerder in het nieuws maar net zoals politie Heerlen niets doet met onze artikel 12 procedure, gaan de arme broeders Franciscanen vrijuit, na de misdaden die zij decennia met instemming OM konden konden plegen.

Stel voor gratis tantra massage beurt OM / politie wanneer ze het werk niet meer aankunnen…ff relaxen maar ondertussen wel naar beneden blijven trappen naar de Bleijerheide kinderen en lik naar boven bazen kerk en staat……blijft onveranderd.

massage olie

[ + ]