Poppenkast en lekkende daken

Het kunstwerk De weg naar Verzoening door Pierre Habets

Vandaag is de laatste dag maar het laatste oordeel is nog niet geveld over seksueel misbruik in de Rooms katholieke kerk.

De kerk heeft haar verantwoordelijkheid genomen maar heeft geen mea culpa uitgesproken, er was een lekkend dak (uitspraak bisschop de Korte bij persconferentie Mei 2010) het duurde even voordat het lek ontdekt werd, veel natten voeten werk en decennia van verwaarlozing aan het gebouw dan wel instituut ofwel hou het onderzoek in eigen hand.

Scheiding kerk en staat (leven we in de kerkstraat of in een rechtstaat)? Slogan MCU sinds 2010.

Bisschoppen en religieuzen gaan dit onderzoek betalen. Bisschop Gerard de Korte zei gisteren dat nog niet bekend is wat de kosten van het onderzoek zullen zijn. „Het dak van de kerk lekt. De rekening van de loodgieter moet betaald worden. Wij hebben verzocht om een onderzoek. Dan betalen we ook”, aldus bisschop De Korte.

Deetman stelde als voorwaarde voor onafhankelijk onderzoek dat de archieven van katholieke instellingen hiervoor geopend worden. Die voorwaarde is nog niet gegarandeerd.

Namens de KNR zei Chatelion Counet dat niet alle 190 religieuze ordes en congregaties benaderd zijn om hun toezegging te geven.

Of de archieven van de instelling Hulp & Recht beschikbaar zijn, is ook nog onduidelijk. De onafhankelijke instelling staat sinds 1995 slachtoffers bij van misbruik door rk geestelijken. Er zijn twijfels of die instelling wel adequaat heeft gewerkt. Bescherming van privacy van slachtoffers kan de beschikbaarheid van dat archief in de weg staan.

Het onderzoek naar seksueel misbruik beperkt zich tot Nederland. Eventuele misdragingen van missionarissen elders in de wereld blijven buiten beschouwing. Chatelion Counet: „Dan zou het jaren duren voor er resultaat komt. De ervaringen in Ierland, waar tien jaar onderzoek gedaan is, hebben geleerd dat dat voor slachtoffers wel erg lang is.” (natte voeten krijgen van het lekkend dak duurde wel erg lang).

De Korte benadrukte dat ook de leiding van de rk kerk er veel aan gelegen is dat de waarheid boven tafel komt. „Wij veroordelen iedere vorm van misbruik krachtig. Misbruik staat haaks op het evangelie.” Aan slachtoffers bood hij opnieuw diepgevoeld medeleven aan en excuses.

De Korte en Chatelion Counet riepen slachtoffers en daders op zich te melden bij de onderzoekscommissie van Deetman of bij Hulp & Recht. (bron Trouw).

Nu lijkt het einde in zicht, vandaag ruim zeven jaar geleden stond MCU aan de wieg van deze schokkende onthullingen, wij zijn er nog!

 

archieven Meldpunt Seksueel misbruik RKK

Wetenschappelijk onderzoek archieven Meldpunt Seksueel misbruik RKK
Bezwaarmogelijkheid voor medische dossiers.

Het bestuur van het Meldpunt (officieel de Stichting Beheer & Toezicht in zake Seksueel Misbruik in de RK-kerk in Nederland) is voornemens – in overeenstemming met de oproep van regering en parlement – zijn archieven niet te vernietigen, maar met name voor wetenschappelijk onderzoek open te stellen. Vanzelfsprekend zal een onderzoeker de privacy van alle betrokkenen in een publicatie moeten beschermen. Er mag dus alleen informatie worden gepubliceerd die niet kan worden herleid naar een slachtoffer.

Tot het archief behoort ook dat van het Platform Hulpverlening. Op wetenschappelijk onderzoek daarin is de Wet geneeskundige behandelovereenkomst van toepassing. Slachtoffers die contact hebben gehad met het Platform kunnen bezwaar maken tegen toegang voor wetenschappelijk onderzoek. Zelfs anoniem gebruik is dan niet toegestaan.

Het bestuur van het Meldpunt zal deze slachtoffers niet individueel aanschrijven. Betrokkenen kunnen zijn overleden en – zoals uit de praktijk van het Meldpunt bekend – velen willen juist niet meer benaderd worden; ongevraagd contact vanuit het Meldpunt kan zelfs schadelijk zijn.

Om die reden is contact opgenomen met de slachtofferorganisaties en is afgesproken dat deze oproep op de websites van zowel het Meldpunt als Klokk, MCU en VPKK wordt geplaatst.

Hebt u met het Platform Hulpverlening contact gehad in de persoon van Dr Wim Wolters, Dr Paul Schreurs of Dr Will de Jong dan kunt u een bezwaar indienen bij het Meldpunt door een e-mail via secretariaat@meldpuntmisbruikrkk.nl of een brief aan het postadres  postbus 13277, 3507 LG Utrecht.

Voldoende is de zin: ik heb bezwaar tegen wetenschappelijk onderzoek in mijn medisch dossier van het Platform Hulpverlening onder vermelding van uw volledige naam met voornamen. Uw bezwaar wordt dan in het archief aangetekend op en toegevoegd aan het medisch dossier.

De bedoeling is dat de archieven per 1 juli 2017 worden overgedragen. Zodra duidelijk is wie als archiefbewaarder gaat optreden, wordt dat ook op de websites bekend gemaakt. Na overdracht kan bezwaar worden ingediend bij de archiefbewaarder.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u die eveneens per e-mail stellen aan het Meldpunt. Vragen ingediend bij een slachtofferorganisatie zullen ook met het Meldpunt worden kortgesloten.

Vakantie of doorwerken in zomer 2017

Activiteiten overzicht afgelopen twee weken.

gesprek met J.J  afspraak na anderhalf uur rijden konden we elkaar niet bereiken zeer frustrerend.

Met Willem uur aan telefoon betreft de archieven. Corry en Willem overlegden vanaf hun vakantie bestemming ook diezelfde avond nog.
Kerk wil weer iets ‘onafhankelijk’ maar….ook weer niet helemaal. Blijft sterke controle RKK op misbruik dossier (al vanaf 2010 Deetman, protestant maar onafhankelijk) nu weer met de archieven voor wetenschappelijke studies in de toekomst; nou MCU werkt hier niet aan mee, binnenkort gaat brief naar voorzitter Rob van Beeten. Onze archief willen wij zorgvuldig overdragen, er zijn gesprekken geweest in Utrecht met voltallige bestuur MCU met meldpunt / nationaal archief waar al duidelijke, voorlopige, afspraken zijn gemaakten betreffende de privacy. MCU als eerste slachtoffer-organisatie (ja, ook iets met klokken) hebben in 2010 / 2011 duizenden brieven ontvangen van mensen door het hele land (ook  internationaal) en die archieven zijn altijd doelwit geweest van anderen om:
 .
1) mee te pronken
2) om ons ‘macht’, te ontnemen
3) ter controle van de kerk!?
 .
Gesprek begin vorige week in Utrecht met Cie. de Winter maar zij publiceren binnenkort zelf het een en ander op hun site.
https://www.commissiegeweldjeugdzorg.nl

Het enige wat ik kwijt wil is dat ik niet meer op inhoud wil gaan ten opzichte van het slachtofferschap. Ik wil wel meewerken aan onderzoek naar mijn persoonlijke geschiedenis door commissie De Winter maar in overleg wil ik resultaat en samenwerking voorop stellen.

176 treden…de weg der slachtoffers foto Willem Bosch

Rapport Samson over de verdeling van de compensaties zie je ook een parallel in aanpak met RKK. De slachtoffers moesten zelf het meeste ‘bewijsmateriaal’ leveren en dat bij instanties, die dezelfde archieven ofwel hadden vernietigd of niet ter beschikking stelden. Alleen de mensen die goed alles bewaard hadden van therapeutisch/ psychologische behandeling / stukken van opname in instelling / internaten kregen de compensatie die zij verlangden. Buiten dat worden de mensenkinderen in de Jeugdzorg met het stempel van hun sociale achtergrond te vaak gestigmatiseerd (weggejorist).

Afstandsbaby’s dichterbij

juridisch gezien werden jonge meisjes gedwongen hun baby af te staan

Eindelijk…..

The Spanish Catholic Church and Ministry of Health have agreed to open up their archives to parents who believe their children may have been stolen at birth, an MEP has revealed.

Thousands of children are thought to have been taken since the 1930s.

The announcement came after meetings between Spanish authorities and a group from the European Parliament.

Ruth Appleby, who thinks her daughter may have been stolen, described the announcement as a “turning point”.

In het verleden hebben wij al tig maal over de handel in adoptie kinderen gepubliceerd daar we statistieken hebben over de aantallen, de tijd van verblijf in tehuizen etc. Als je ongehuwd was en ‘per ongeluk’, zwanger raakte (buiten meneer pastoor zijn medeweten) dan werd je op een slinkse wijze dit kind ontnomen. Het is inderdaad een TURNING POINT,  als deze doofpot opengaat……ook in Nederland?

One Love Manchester

Gisteren werd een benefiet concert gegeven voor alle slachtoffers Manchester terwijl die aanslag nog niet verwerkt is, vielen gisteren opnieuw doden op London bridge en leek het dreigings-niveau even een graadje minder aldus de ‘incidenten terreur’, van prime-minister May, maybe wishful thinking want een nieuwe generatie is in oorlog met haar levensstijl.

Gisteravond bleek een nieuwe generatie geboren met deze keer vrouwen in de hoofdrol met natuurlijk Ariana Grande, Katy Perry en Miley Cyrus. De mannen speelden een bijrol Niall Horam, Liam Gallagher, Robbie Williams, Pharrell Williams, Cold Play en The Black Eyed Peas traden op. Grande deed meerdere duetten. Stevie Wonder, oud-voetballer David Beckham, sir Paul en U2 spraken het publiek toe in een videoboodschap.

De boodschap was duidelijk wij houden allemaal van elkaar, maakt niet uit welk ras, afkomst, sociale groep, sekse: zij willen onze levensstijl vernietigen. Het was niet eens zo heel lang geleden dat onze levensstijl ook niet mocht van de toenmalige elite / politieke partijen. Homoseksualiteit was 25 jaar geleden nog verboden, je mocht niet van het zelfde geslacht in het huwelijksbootje, de oorlog in Vietnam was geen terroristische bezetting maar diende het vrije westen met honderdduizenden doden tot gevolg. Irak, een volkomen illegale aanval door Blair en Bush (300.000 doden) waardoor IS vaste voet aan de grond kreeg in de regio. Blair als Bush zijn oorlogsmisdadigers heb ik niet gehoord, net zo min als de onschuldige slachtoffers onder moslims in de Arabische landen. Het militair industrieel complex werd evenmin genoemd,  zij zorgen voor de bommen; de propaganda zit bij de 8% super rijk, die achter de schermen uitmaken wie welke aanslag heeft gepleegd. Geen ideologische strijd maar een selfie danscompetitie onder de jeugd die geen Maarten Luther King of Bob Dylan in hun midden hebben. Geen Malcolm X of Black Panthers, geen gewelddadige Bader-Meinhof tegen de elite maar een compleet intolerante sekte (IS), die ons aanvalt en wilt vernietigen. Uiteraard gaan we dit niet toestaan, voor de vrijheid die we kennen laten we ons de mond niet snoeren zoals dat in mijn jeugd, op internaten de gewoonste zaak van de wereld was.
De enige die een beetje filosofisch het publiek toesprak was Justin Bieber, hij gaf alleen met zijn gitaar uitdrukking aan een morele uitdaging zich niet te laten kisten, dat liefde een beter en sterker wapen is dan haat. ‘Don’t you agree’?

”Vanavond gaat het alleen maar over liefde”, zei Grande nadat ze zelf had gezongen. Ze bedankte het publiek dat het was gekomen en vertelde hoe ze een moeder van een van de slachtoffers had ontmoet.

“Toen moest ik erg huilen”, vertelde ze met een snik in haar stem. “Maar toen zei de moeder dat ik daarmee moest stoppen. Mijn dochter wil je niet zien huilen, ze wil je hits horen.”

Geld inzamelen

Met het concert wil Ariana Grande zo veel mogelijk geld inzamelen voor de slachtoffers van de aanslag. Grande meldde zondagavond op Facebook dat ze al ongeveer 309.000 dollar (275.000 euro) heeft opgehaald. Nu nog onze politici overtuigen niet mee te gaan met nog meer wapengeweld of beter: One love for all.

[ + ]