Lief, sexy dagboek

Grote dank aan de bloedmaan want zijn voleinding is maandagochtend maar mijn lied ‘Moonday’ is nu al klaar. Nou ja, klaar het werd ooit in commune Minnekind geboren, te Heerlen dat luidruchtig acteerde in de zeventiger jaren. Heerlen dat qua politieke opvatting zich altijd links, progressief opstelt, vooral cultureel met Cultura Nova, Schunck met Aad de Haas (tentoonstelling) en binnenkort opening door koningin Maxima en graffiti-schrijver Basquiat….Maastricht blijft katholiek (zeker na mijn ‘coming-out’) en negeert elke andere identiteit.

bloedmaan boven het trappenhuis

Ik praatte met de kok van Take 5, een sympathieke gast en we kwamen per toeval op verschil tussen Maastricht en Heerlen. Beide konden het liberale Heerlen zeer waarderen, niks tegen Maastricht want ik ben blij dat het eindelijk een universiteit stad is en de studenten omarmd (na veel zuuraanvallen) intellectueel gaan we erop vooruit. Het verschil ligt in de geschiedenis: Heerlen is open, actief en heeft de mijnsluiting op zijn netvlies staan. Heerlen heeft de Nor, ik heb er zelf nog gewerkt en er kwam van alles langs qua bandjes. In Maastricht is meer van vroeger, de Franse chansons, festival oude muziek, Jazz Maastricht, alles gescheiden, de Toneel academie, School of Arts, het Vrijthof theater noemen ze theater aan het Vrijthof en je kunt er niets…zonder relaties. Maastricht is laid-back, je eet wat, pikt een terrasje en gaat met een lege beurs maar volle buik naar huis. Heerlen zit opgescheept met een naoorlogse, kapitalistische mentaliteit; Hollands is als smokkeltaal meegelift met het ABP, toen alles hip moest en hoekig….het gevolg lege, winkelstraten terwijl Maastricht uitpuilt heeft het een modern Europees probleem geërfd, toeristen kijken niet uit, staan stil waar idyllische zijstraten verbonden zijn met winkel-staten. Toeristen zijn altijd op zoek en ik……(ben toerist sinds ik er woon)!

Ya Ya (Bloody) Moonday, komt eraan maar niemand wacht op mijn lied dat ik zelf ruim dertig jaar heb laten liggen….oude wijn toch, en nu zoeken naar iemand, die het met me wilt drinken, beluisteren? Niet, allemaal tegelijk!

Louis Pasteur: Er zit meer filosofie in een fles wijn dan in alle boeken. Origineel: Il y a plus de philosophie dans une bouteille de vin que dans tous les livres. Maastricht is wijn (gezellig). Heerlen diesel. (cola met bier; desolaat…hey mens adem de bloedmaan.

Kinderrechten

Advocaat Jan Boone heeft vrijdag aangifte gedaan tegen de Rooms-Katholieke Kerk, de paus en de bisschoppen in Nederland. Volgens Boone is de Kerk een criminele organisatie die als oogmerk heeft het beletten, dan wel bemoeilijken van de opsporing van seksueel misbruik van minderjarigen.

Boone treedt op namens Theo Bruyns (74). Die zat van zijn elfde tot en met zijn dertiende op een seminarie in Helmond, waar hij werd misbruikt. De aangifte is gedaan bij de hoofdofficier van het arrondissementsparket Oost-Nederland in Arnhem.

De Kerk voldoet volgens de aangifte aan alle eisen die worden gesteld aan een criminele organisatie. „Door zich de ‘erfgenamen’ van Jezus en de apostelen te noemen, heeft de RKK zich het recht toegeëigend een totaal eigen positie in te nemen als het gaat om bestraffing van seksueel misbruik dan wel verkrachting, met uitsluiting van het strafrecht”, aldus de aangifte

Boone heeft mij ook benaderd om deze aangifte te ondersteunen maar buiten het ‘einde der middeleeuwen’, reactie van Midas Pandora, wordt dit bij de grote hoop ‘procedures verjaard’, geflikkerd. In 2010 heb ik in de Tweede kamer tegen kardinaal Eijk gezegd, ‘hoe hij het vond dat ie baas was van een criminele organisatie’. Dat werd me niet in dank afgenomen maar ik zie de kerk niet langer als een criminele organisatie, daarvoor zijn ze te zeer…..uitgedund, marginaal om nog ooit zulke misdaden te plegen…incluis de Goede Heder uitbuiting, de afstandsbaby’s, Bleijerheide pedo internaat, of ander seksueel geweld tegen kinderen, blijven we zeker bij volle bloedmaan, alert.

Aangezien ik (en andere leden mea culpa) al procedures verloren hebben en die dus zelf konden betalen, trap ik niet meer in publiciteitsgeile advocaten. Ben het wel eens dat dit een misdaad is tegen de menselijkheid, waartegen regeringen, overheden, nooit wilden optreden. Ook de EU, mensenrechten verwierpen onze argumenten ondanks dat het een identificeerbare groep betrof….kinderen dus.

Zoek de afstand baby

Minister Dekker voor Rechtsbescherming gaat met belangenorganisaties en onderzoekers praten over ‘afstandsmoeders’ in Nederland. Dat zijn moeders die hun kind hebben afgestaan voor adoptie. Het gaat daarbij vooral over de vraag of ouders zich in het verleden soms onder druk gezet voelden om hun kind niet zelf op te voeden, omdat ongehuwd moederschap in een kwaad daglicht stond. Dat niet alleen maar alle MCU dossiers die wij aanjoegen, gaan van de baan in het politieke correcte Nederland en haar censuur praktijken.

Goedemorgen Dekker en Toorenburg wij, MCU, hebben de afstandsbaby’s / moeders sinds 2010 naar voren gebracht, in de Tweede kamer, in de media. Sterker nog we hebben archieven, data over de ‘afstandsbaby’s en niemand wilde luisteren. Ja, Toorenburg ontstak in woede en heeft vragen gesteld aan de minister in 2012 maar snel is dit weer in een Haagse doofpot gat verdwenen. Van een woedende Toorenburg is daarna niets meer vernomen.

Uit onderzoek van de Radboud Universiteit in Nijmegen naar adoptie tussen 1956 en 1984 komt naar voren dat er geen echte dwang van de overheid is geweest?? (onechte dwang…ofwel de andere kant opkijken). Maar moeders ervoeren soms wel druk van hulpverleners en organisaties. Ook zeiden ze dat ze soms niet genoeg geïnformeerd waren over hun mogelijkheden.

Dit is weer zo’n slap onderzoek met aperte leugens met veel verontwaardiging en met zachte muiltjes aangedragen ‘feitenrelaas zonder enige diepgang) echter de realiteit was anders, heel anders! De universiteit Nijmegen lijkt het katholieke tijdperk van de vijftiger jaren weer te omarmen. De druk van overheid en instellingen waren immens en ging via de achterdeur naar buiten. Zelf heeft mij een vrouw aangesproken, die een kind had afgestaan en zelfs haar man, huidige kinderen weten van niks….ze weten nog steeds niks… hier even wat archieven…en….zie alle links onderaan (met betrokken instanties, milieu, beroep vader, voogdijraad).

Vervolgonderzoek

In een Kamerdebat vroeg D66-Kamerlid Bergkamp om een diepgaand vervolgonderzoek. Volgens haar is nog te weinig bekend over wat er destijds precies is gebeurd (:). Ze werd bijgevallen door andere Kamerleden (die weten helemaal niks). Niemand van MCU, mea culpa gehoord, Mater Matuta (België)??? Not ringing a bell? KRO haakte af na flink wat onderzoek samen met Mea culpa in Heerlen….media oh katholieke media waar zijt gij? Heb gij ons verlaten?

Nou, we geven onderaan alle links door vanaf 2010 over ons werk betreffende de afstandsbaby’s…. jullie staan wel met 10-0 achter. Dekker zegt het een en doet het ander (namelijk niets). Praten, aangiftes zelfde laken een pak, meld u het (hebben wij als MCU gedaan) maar geen enkele reactie…wat een politieke foefelaars…voor de camera zijn het echt heel andere mensen.

Dekker vindt een echt onderzoek nu niet nodig (!!??), maar hij wil wel met betrokkenen overleggen over de mogelijkheden. Ook gaat hij bekijken of de nazorg voor deze groep beter moet. Dank voor de uitnodiging Dekker! Ons adres……

CDA-Kamerlid Van Toorenburg noemde onder meer Bulgarije en China. Volgens haar zijn er in China “praktijken waar de honden geen brood van lusten”. Nou, Nederland was niet veel beter mevrouw woedende Scorenburg.

De lijst Toorenburg en Bergkamp (familie van?) om mee te kunnen scoren.

https://www.bertsmeets.nl/soap-tweede-kamer/https://www.bertsmeets.nl/achter-de-heg/https://www.bertsmeets.nl/we-were-nothing/https://www.bertsmeets.nl/waar-kunnen-ze-dumpen/https://www.bertsmeets.nl/wie-wordt-er-vergeten/https://www.bertsmeets.nl/de-engelen-kindjes/

https://www.bertsmeets.nl/afstandbabys/https:/

/www.bertsmeets.nl/afstandbabys-kinderen-van-de-zonde/

Day or night

Wetenschappers van NASA zijn erachter gekomen dat een dag op Saturnus 10 uur, 33 minuten en 38 seconden duurt. 

Ben je dan sneller jarig? Trouwen moet snel… Saturnus geef me een van je ringen.

De kerk is verjaard

Zaak ernstig seksueel misbruikin kerk is verjaard
 
De 65-jarige Arnold-Jan P. die zegt in het schooljaar 1964-1965 seksueel te zijn misbruikt door een pater van het Kleinseminarie van de Heilige Geest in Weert, krijgt daarvoor geen genoegdoening in de rechtbank. De rechter in Roermond heeft woensdag gevonnist dat de zaak is verjaard.

Arnold-Jan heb ik gesproken en verteld dat geen enkele rechter deze zaak zal oppakken, net als onze artikel 12 procedure in de schone gemeente Heerlen waar het OM lijnrecht tegen verzoek minister van der Steur én Tweede kamer ingaat, geen aandacht voor de waarheid, voor deze rechtvaardige eis / erkenning slachtoffers, die nog steeds strijden voor hun recht.
Arnold-Jan P. werd in het schooljaar 1964-1965 als elfjarige op het kleinseminarie ernstig seksueel misbruikt door de inmiddels overleden pater Jozef Strik. “Ik dacht altijd dat ik het enige ventje was en durfde er met niemand over te spreken”, zei hij in een eerder interview met ZEMBLA. Uit bewijsstukken in handen van ZEMBLA blijkt dat de kloostergemeenschap wist van het misbruik door pater Strik. Maar het instituut keek weg.

De man ontdekte pas in 2015 dat de congregatie wist van een eerder geval van misbruik en kon dus niet eerder juridisch in actie komen. Dat is volgens de rechtbank echter niet voldoende reden om de verjaringstermijn te overschrijden.
Fragment uit de brief die de elfjarige Arnold-Jan aan zijn moeder schreef: 
De congregatie erkende voor de rechtszaak in een brief aan slachtoffer Arnold-Jan dat de pater in de zestiger jaren ’gepakt’ is voor seksueel misbruik. De congregatie biedt in de brief excuses aan en geeft toe dat er destijds ‘geen adequate maatregelen zijn genomen tegen Strik en hem dus de mogelijkheid is gegeven om in herhaling te vervallen’.
Het hele verhaal hier onder.
Slachtoffer seksueel misbruik sleept Congregatie van de Heilige Geest voor de rechter
https://zembla.bnnvara.nl/…/slachtoffer-seksueel-misbruik-s…

[ + ]