Chairman Kim en andere nieuwsfeiten

Chairman Kim en hotelbaas Donald liepen elkaar tegemoet voor een Hollywood, perfect daarvoor uitgekiende camera positie….lopen maar jongens, niet te snel, in hetzelfde tempo zodat voor het oog van de wereld de twee leiders elkaar de hand kunnen drukken.

Het werk voor de diplomaten kan achter de schermen beginnen en Noord-Korea zal even in therapie moeten om hun socialistische hysterie om te zetten in een beschaafd, westers handelstoontje. Of dat binnen drie weken gaat lukken is maar de vraag want schelden is soms wel eens lekker, zeker als je 70 jaar met elkaar in oorlog bent. Het schept een band en hoe zal deze ketting van wantrouwen omgesmolten worden naar peace and understanding.

In ons landje moeten andere emoties worden verwerkt zoals de gruwelijke moord op Anne Faber. TBS softies hebben iemand de gelegenheid gegeven om met een jonge vrouw op een scooter rond te rijden en nog kloppen alle details niet. Spijt heeft deze man niet, hij kent dit niet, accepteert het niet en ik zou zeggen sleur hem in een heel donker bos en laat een paar jongens van het volk, deze gast even afkoelen. Ja, emoties zullen moeten worden geuit, ik weet er alles van, die van mij werden als kind al geblokkeerd en uitgesloten…nu laat een paar middeleeuwse hulken deze verwende aansteller even ter hand nemen en daarna levenslang. Hoppa, 27 jaar versnelde cursus emotionele rechtvaardigheid om de maatschappelijke verhoudingen te herstellen.

Laatste nieuws over racistische uitlatingen Einstein

Ook verwondert Einstein zich in zijn reisverslagen over de snelheid waarmee de Chinezen zich voortplanten. “Het zou jammer zijn als de Chinezen daardoor andere rassen in aantal zouden overtreffen. Die gedachte alleen al is onuitsprekelijk somber”, aldus de Duitse geleerde.

Vruchtbaarheid

De “vruchtbaarheid” van de Chinezen verwondert Einstein in zijn dagboek des te meer, daar hij niet begrijpt “wat voor aantrekkingskracht de Chinese vrouwen zouden kunnen hebben waardoor de mannen hun voortplantingsdrift niet kunnen onderdrukken”.

Nou Albert heb je niet goed opgelet jongen…

De lap-top van Trump

Tijdens de persconferentie van Trump na ‘the historical meeting bubble’, kletste de president  van de USA over de powerpoint / lap-top presentatie, die Trump Kim liet zien over een ander Noord-Korea met hotels, economische activiteit op het schiereiland om de leefomstandigheden van mensen te verbeteren.

Trump zei dat Kim onder de indruk was en je kunt je voorstellen dat ex-hotelbaas Trump met al zijn gladde, gelikte services, escortes, ‘a mind-game card’, speelde want alles wat de man doet is terrific and great. Uiteindelijk zal maar moeten blijken of hij resultaat boekt in een land dat vergiftigd is met propaganda en old-school economisch denken. Kim keek naar de vele aanwezige journalisten en het leek of het niet tot hem doordrong dat het licht van de vrijheid in zijn land wel eens tot desastreuze gevolgen voor hemzelf, zijn familie en zijn regime zal leiden.

De lap-top is tekenend voor deze summit, Zuid-Korea president Moon kon niet slapen want Trump wil nog wat natrappen tegen Obama en Clinton. De man wil met de eer gaan strijken om Noord-Korea te modelleren naar een soort holiday-in Florida en ondertussen human-rights lekker links laten liggen. ‘He runs it tough’, sure’!

Lap-top or nep-top?

Paus ontslaat alle priesters wereldwijd (betrokken bij seksueel geweld)

lege kerk

Paus Franciscus heeft het ontslag van drie Chileense bisschoppen geaccepteerd. De bisschoppen waren betrokken bij een groot kindermissbruikschandaal in het Zuid-Amerikaanse land.

Het ontslag is maandag bekendgemaakt in een personeelsupdate op de website van het Vaticaan.

Juan Barros is een van de bisschoppen die is ontslagen. Hij zou seksueel misbruik door een priester hebben verhuld.

Nou dan kun je de hele club ontslaan want…in Nederland….in 2010

 

De paus heeft tot nu toe drie aanvragen geaccepteerd. Het is nog onduidelijk wat de paus met de aanvragen van de overige 31 bisschoppen gaat doen.

Simpel: consequent zijn.

Het systematische kloosterleven

Korntal-Münchingen – heeft donderdag de langverwachte misbruik schandaal in de drie kindertehuizen diaconale instelling in Korntal-Münchingen en Wilhem dorp geopenbaard, én bloot gelegd. Daarbij het zwaarste seksueel misbruik, verkrachting, mishandeling, bedreiging, kinderen die moesten hun eigen braaksel opeten, gepresenteerd. Met schokkende resultaten.

Conclusie: Seksueel misbruik was “systematisch mogelijk”

broeder bakker, de spion

81 daders kunnen worden geïdentificeerd: opvoeders, huisdirecteuren, artsen, conciërges, maar ook bakkers. Tal van gevallen van seksueel geweld zijn gedocumenteerd, variërend van verbale intimidatie tot verkrachting. De bevindingen zijn gebaseerd op dossiers en interviews die Baums-Stammberger heeft uitgevoerd met in totaal 105 ex-kinderen.

Het seksueel misbruik van leerlingen was in de drie huizen “systematisch mogelijk” en kon gebeuren vanwege dat er bescherming en preventie concepten ontbraken. Er zijn geen aanwijzingen voor een netwerk van daders die systematisch kinderen mishandelen(!!??). In plaats daarvan was er een groot aantal individuele daders die gebruik hebben gemaakt van de situatie en het “klimaat van geweld” voor hun pedofiele en deels sadistische neigingen konden botvieren. Klaus Andersen, de seculiere leider van de gemeenschap, hebben gebruikt gemaakt om bij de lancering van het rapport, waarin meerdere slachtoffers bij zaten, een verontschuldiging aangeboden. “Het gedrag op dat moment was verkeerd en komt niet overeen met ons christelijk begrip,” zei hij. “We verontschuldigen ons eerlijk en met heel ons hart.” (!!??)

Kan het even een klein beetje dieper gaan dan deze boterzachte mea culpa verklaring? Hoe en waarom kon dit van de veertiger jaren tot in de tachtiger jaren voortduren? Zonder protest van een van deze betrokkenen. Stond er dan niemand bij stil hoe gevaarlijk en traumatisch deze kinderen in de fuik van misbruik ellende / ervaringen met de autoriteiten liepen. Ja, Christelijk volwassenen met het mededogen principe in hun bijbel, met hun boodschap van liefde en empathie werden juist de meest kwetsbaren in de levens-kiem gesmoord, geknakt en werd kind met badwater, weggeworpen.

Toen ik al in 2007 de documentaire ‘Tussen Kathmandu en Bleijerheide”, maakte vertelde mijn moeder dat ze een vrouw had gesproken die haar vertelde dat ‘Bleijerheide er bekend om stond’. ‘En niemand deed iets’, vroeg ik haar?

Het OM en de samenleving kenden tal van klachten maar werkten die systematisch in de doofpot. Toen ik mijn moeder vroeg of ik met deze vrouw mocht praten (voor interview) weigerde mijn moeder haar naam te noemen. Vanaf alle grote onthullingen in 2010 waar wij als klokkenluider-organisatie aan de basis stonden van deze Christelijke doofpot en ik in tal van 8 uur journaals te zien was, beschermde zij deze misdadigers. Nee, niemand had de moed om mij in Maastricht aan te spreken, in tegenstelling tot Amsterdam, Rotterdam, Nijmegen, Utrecht maar in het zuiden is het tot de dag van vandaag mondje dicht…..fluister, fluister, fluister!

Sie wollen es nicht wissen…(en nu hoeft het niet meer, hoor).

Reactie van één achtergelaten kind

Het aantal meldingen over kinderen die door hun ouders in het buitenland worden achtergelaten, neemt de laatste jaren toe. De meeste slachtoffers worden in de zomer onder valse voorwendselen meegenomen naar het land van herkomst.

De kinderen worden vaak zonder paspoort achtergelaten, meldt het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) donderdag.

Getver….houdt dit dan nooit op buiten het feit dat in de zomer veel dieren (honden, katten) worden achtergelaten in bossen zijn dit soort onwaardige, stiekeme praktijken deel van onze ‘Europese’ identiteit? Wij werden vroeger zonder pardon in internaten gedropt. Ooit berichtte ons een ‘engelen’ Bleijerheide jongen ons hoe de moeder haar kind had achtergelaten. Ze kwamen via de hoofd ingang binnen terwijl de broeder het kind naar zijn slaapplek bracht, later zou ze afscheid nemen. Na een uur ging de jongen naar de broeder om te vragen waar zijn moeder was, die was via de achterdeur zonder afscheid te nemen vertrokken. Lees nu het pedagogisch werkstuk ‘de verwaarloosde jeugd’, van broeder Pancratius….ook een arme Bleijerheide broeder.

Alles voor het verwaarloosde kind
.
Overste Pancratius Koenen grote spin in het web Heel / Meersenhoven / Roermond / Bleijerheide kon met medeweten van de kinderbescherming honderden kinderen  in verschillende tehuizen plaatsen. In 1959 werd broeder Johannes veroordeelt (Meerssenhoven), later werd bekend dat hij tenminste 1 jongen seksueel had misbruikt in St. Joseph, Heel (bekend van het dodelijk luminal gebruik zwakzinnigen). In 1960 werd broeder Paulus veroordeelt voor misbruik ( ruim twee jaar in het gevang) dit in Pancratius directe omgeving St. Joseph, Roermond. Van 1932 tot 1946 werden in St. Joseph meer dan 1000 kinderen uit ontwrichte gezinnen verpleegd. Pancratius had belangrijke posities waar in ieder geval deze drie broeders een opmerkelijke rol speelden, hij , Pancratius, zorgde voor nieuwe, frisse aanvoer van kinderen in tal van internaten, ook bij de Franciscanessen in Overbunde waar ik zelf ook nog verwaarloosd achter bleef. Pancratius had vrij spel door zijn ‘wetenschappelijke’ visie op de verwaarloosde psyche van het kind. Het maakte toen grote indruk er bestaan 120 uitgetikte kenmerken van de persoonlijkheid van het kind door broeder Pancratius opgesteld. Het maakte van hem een deskundige en genoot steeds meer aanzien in en rond overheidsinstellingen/ geld stromen.
Pancratius schreef richtlijnen voor de jeugdleiders, hij zette de padvinderij in Roermond op, regelde de evacuatie van de jongens naar Friesland, werkzaam bij politiek (?) delinquente jeugd Gemminich, directeur de Bosbeek, Heemstede, lieten verstandelijk gehandicapten voor een reep chocola op Meersenhoven werken, en er bestond een dierbare briefwisseling met een oudleerling van St. Joseph, Pater Piet Penning de Vries.
Ook van het jongensinternaat Maria ter Engelen te Bleijerheide hebben zij kennis van zaken en zijn er div. dossiers in Roermond. Op 3 mei 1939 eerwaarde broeder Pancratius Koenen plechtig tot Provinciaal Overste geinstalleerd DOOR: Z.H. Exc. Mgr. Lemmens (BISSCHOP VAN ROERMOND!!!!!)
.
Broeder Pancratius voelde zich, volgens een melding in het LD uit 1954, steeds meer tot de jeugd aangetrokken!!??
28041939
.
Hij was voordien overste van het gesticht St. Joseph in Roermond en stichting Landkolonie Koningslust voor jeugdige politieke delinquenten.
Samen met pater Ananias Beunen OFM verzorgde hij sport, toneel en jeugdverenigingen en bracht, volgens dezelfde krantenmelding, Bleijerheide tot grote culturele bloei! Dat hij wist van broeder Jacobus, Johannes en Paulus staat buiten kijf, toch konden de kinderen naar hun blijven komen. Allen postuum verwaarloosd.kinderbescherming-in-limburg-232x300
[ + ]