Doofpot schade

corrigerende tikOngeveer veertig slacht offers van seksueel misbruik in de Kerk begonnen een burgerlijke rechtszaak tegen de Kerk. Begin dit jaar kregen ze in beroep ongelijk. Walter Van Steenbrugge, de advocaat van de slachtoffers, stapt nu naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

De slachtoffers wilden dat de kerkelijke oversten aansprakelijk zouden worden gesteld voor wat ze de ‘doofpotschade’ noemen, maar de rechter wees hun zaak af omdat de Heilige Stoel immuniteit heeft. Bovendien wilden niet alle slachtoffers zich kenbaar maken en geen specifieke fouten tegen specifieke bisschoppen aanbrengen.

‘Wij vinden dat artikel 6 en artikel 13 van het mensenrechtenverdrag geschonden zijn. Die gaan over het recht op een eerlijk proces en toegang tot een rechter’, zegt Walter Van Steenbrugge. Hij stapt naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

‘Onze argumenten zijn nooit inhoudelijk beoordeeld. We hebben niet eens de kans gekregen. Wij vinden dat de Heilige Stoel geen immuniteit geniet, omdat hij niet alleen een staat is, maar ook het hoofd van de katholieke Kerk. En van slachtoffers mag je niet zomaar verwachten dat ze hun intiemste ervaringen naar buiten brengen. Als we gelijk krijgen, hebben de slachtoffers recht op een nieuw proces.’

‘Hoe is het mogelijk dat de Kerk zo lang de andere kant heeft opgekeken?25111975 Bleijerheide Meersenhoven Adelbertus en Martinus S De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties heeft het al gezegd: je hebt schade door het misbruik en schade door het misbruik niet aan te pakken. Die schade is het gevolg van een fout door de kerkelijke oversten waarvoor zij aansprakelijk moeten kunnen worden gesteld.’

‘Ik heb altijd aan de slachtoffers gezegd dat Vlaanderen hier niet klaar voor was en dat we waarschijnlijk naar het Europees Hof zouden moeten trekken. Dat is altijd ons einddoel geweest.’

arme broeder(s)

Mea Culpa heeft al in 2010 de actie ‘Childgate’, opgestart en naar voren gebracht in het Europees parlement maar de kerk heeft haar tentakels omfloerst in al haar maatschappelijke geledingen. Ze zijn er nooit klaar voor. Dat zij het misbruik niet hebben aangepakt door broeders de kerk uit te gooien maar hebben overgeplaatst of gewoon hebben laten zitten tekent hun onwil. Bidden tegen de zonde geloofde men dat Jezus de daders kon laten genezen.

Wijziging klachten procedure

spotlight 2De Procedure Klachtencommissie Seksueel Misbruik in de R.-K. Kerk (hierna: de Klachtenprocedure) is sinds de wijziging van oktober 2014 zo ingericht dat de toepassing ervan op termijn een einde neemt; klachten dienden voor 1 mei 2015 te zijn ingediend en klaagschriften voor 1 augustus 2015, behoudens door de klachtencommissie verschoonbaar geachte termijnoverschrijding. De eindigheid van de regeling is ook benadrukt in artikel 22.8 waarin is bepaald dat herzieningen niet meer kunnen worden ingediend nadat zes maanden zijn verlopen sinds het laatste advies is uitgebracht en artikel 27 dat bepaalt dat de Klachtenprocedure buiten werking treedt na de laatste beslissing op een ingediend herzieningsverzoek. Via artikel 2.2 van de compensatieregeling is ook de werking van die regeling afhankelijk van het einde van de Klachtenprocedure. Hetzelfde geldt voor de mediationregeling die een nadere uitwerking vormt van artikel 7 van de Klachtenprocedure.
De behandeling door de klachtencommissie van een aantal zaken waarin tijdig een klaagschrift is ingediend, is aangehouden voor een schikking en wel op de voet van artikel 7, ook in die gevallen waarin het eerste lid daarvan geen grondslag vormde voor de schikkingspoging. Dit leidt tot de onbedoelde consequentie dat het tempo waarin in die zaken geschikt wordt, bepaalt wanneer de regeling een einde neemt. Daarnaast is het wenselijk tijdig duidelijkheid te geven over het begintijdstip van de zes maanden als bedoeld in artikel 22.8, ook in die aangehouden zaken.
Gelet op het vorenstaande heeft het Bestuur van de Stichting Beheer & Toezicht op 9 september 2016 besloten tot een wijziging van de Klachtenprocedure. De gewijzigde Klachtenprocedure is te raadplegen via deze website onder Klachtencommissie, Documenten.
De verwachting is, dat de klachtencommissie rond 1 november a.s. in de laatste niet-aangehouden klachtzaak haar advies zal uitbrengen.
Het bovenstaande is ook ter kennis gebracht van de juridisch adviseurs in de aangehouden zaken.
Het besluit is te raadplegen via deze link: Besluit wijziging Klachtenprocedure 9 september 2016.pdf
Dit is allemaal te lezen in niet bijbelse doch ambtelijke taal van het instituut dat haar koninkrijk niet op deze aarde heeft.eng(elen)

Tot op het bot

Bertje, biddend voor een veilige toekomst.

Bertje, biddend voor een veilige toekomst.

Vandaag zit MCU bij JUSTITIE dan wel minister van der STEUR.

Het gaat om ‘de vergeten steunbewijzen’, die vooral bij MCU leden in een achterhoekje zijn terecht gekomen bij het OM. Onze vice-voorzitter Willem Bosch heeft bij de laatste hoorzitting in de Tweede kamer hierop aangedrongen. Passief gedrag van de congregaties of zelfs onwil om  transparant, zoals dhr Deetman het graag wilde, mee te werken houden de geestelijken zich stil. Verbaal roepen ze wel ‘oh wat kunnen we doen voor de slachtoffers’, maar daarna gooien ze deur hard achter je dicht. De RKK kent geen verantwoordelijkheid, ze acteren als een buitenaardse mogendheid. De vraag van Willem Bosch ligt in de kamer en zal politiek een vervolg krijgen. Het is dus belangrijk om sympathieke druk uit te oefenen op de minister en de kamer die geen deel van de smet van het seksueel misbruik op haar gericht wil zien. Het aantal slachtoffers van Deetman’s onderzoek tussen de 10.000 en 20.000 gevallen van misbruik staat in tegenstelling tot de priester(s) / kloosterlingen die niets hebben gezien, gehoord dan wel toegegeven dat misbruik heeft plaats gevonden.

Wat betreft de privacy is geheel gewaarborgd voor de daders want zij zijn immers al in het Deetman onderzoek geanonimiseerd.
Voor mij kan dit geen volledig beeld weergeven en dienen tot ‘wetenschappelijk’ onderzoek daar slechts een helft van het gebeuren onderzocht is.
De pedofiele (schaduw) kant van een deel van de geestelijkheid laat zich niet zien ondanks de eeuwenoude roep ‘laat de kinderen tot mij komen’!
Voor mij is het wetenschappelijk belang dan ook afgebladderd, ook wanneer de keuze voor de wetenschappers alleen door de kerk wordt gedaan.
Wij als slachtofferorganisatie willen betrokken worden in de keuzes voor wetenschappers en hun onafhankelijkheid scherp in het vizier houden. In de archieven kwestie is ons standpunt duidelijk….naar het Rijksarchief en met onafhankelijke onderzoekers (niet aangesteld door de RKK).
fanclub
Zaak is dat ‘het Lanting dossier’ (procureur-generaal) benoemt wordt, een keten van beloftes door politie en OM, een poging van het OM om ons een beetje te erkennen. Tot op de dag van vandaag is met de aangiftes van onder meer ondergetekende, niets mee gedaan.
Waar wij de andere organisaties op willen wijzen is het dossier Lanting, we zijn vaak solidair met Klokk / Vpkk maar op het moment dat wij nieuwe dossiers naar voren brengen, komt er geen reactie. Steunbewijzen worden versjachert en artikel 12 wordt ons, achter de ruggen van politie te Heerlen, ontnomen. Een open wond in de procedures zoals aangeven door MCU leden / bestuur die niet erkend zijn, noch onderzocht.

De kerk heeft en had een passieve houding ten opzichte van daders dus als er een nieuw meldpunt zou moeten komen is het deze keer voor de dader(s) organisaties want wat weten wij na al die jaren van hun kloostergemeenschappen, goed afgeschermd met gesloten archieven en zonder verhalen. De oral history zal toch van twee kanten moeten komen om een volledig beeld te krijgen van deze grootste naoorlogse sex-crime in de Nederlandse geschiedenis.

verjaard

verjaard

Ook willen wij wijzen op het kunstwerk van Pierre Habets. Het is echt een gotspe / theater rond dit kunstwerk ‘de weg naar verzoening’. Of ik moet constateren dat er geen weg naar verzoening is of het bisdom Roermond is weer in slaap gesukkeld na het seksueel misbruik debacle, nu niemand meer moeilijk doet over dit onderwerp. Het kunstwerk had er al lang moeten staan, echter men heeft geen haast nu de publiciteit gedempt is rond het misbruik. Wordt dus tijd voor een eigen ‘inzegening’ van het kunstwerk.

Say yes with your eyes shut

Sidonia 2De afgelopen weken ben ik voornamelijk bezig mijn fysieke en cognitieve skills te verbeteren. Dank zij de deskundige en vriendelijke hulp van tal van therapeuten op Adelante (Hoensbroek/ Heerlen) schiet het eindelijk op. In het begin van mijn crash was ik tal van herinneringen kwijt. Zoals het feit dat mijn zoon Ramon getrouwd was met Jody. Ik wist dat hij een vriendin had en zelfs dat zij Jody heet maar ik was verbaasd over het huwelijk waar ik ogenschijnlijk niets meer van wist. Een gevolg van zuurstofgebrek in de eerste minuten van de hartstilstand. Nu heeft Ramon me een detail verteld van het huwelijk op Chateau Neerkanne, niet ver van waar ik woon en alles kwam terug in de zelfde snelheid als het verdwenen was.

Nu is het leven kleiner geworden, dichter bij mezelf met voornamelijk therapieën, een dagindeling waar je van de ene afdeling naar de ander holt voor cognitieve test, loopbanden, fitness en wordt je in de gaten gehouden in de keuken door Veerle (een schatje) en wordt er gekeken of je al in staat bent tot veilig koken. Noodzakelijk voor vrijgezellen types als ik die zes dingen tegelijk willen doen. Op vaste tijden loopt de kantine vol, een tafel voor de meeste rolstoel patiënten en de ander voor de gevorderden die niet lang zullen blijven. ’s Avonds trekt iedereen zich terug op hun kamer, gaat vanzelf want iedereen is moe en wil TV kijken ook al is er geen ruk op. Ik kijk uit naar de weekends, terug naar een ‘normaal’ leven om in de stad te zijn of door het park te dwalen, bokken die recht op staand uit de bomen eten, krijsende pauwen en herten met hun neuzen in het gras. Normaal leven als je het gewend bent om inkom studenten maf verkleed tegemoet te komen of een andere groep studenten allemaal gebogen over hun iPhone. Je vraagt je af hoe zijn contact moeten maken met toekomstige vrienden dan wel vriendinnen.

Zo’n revalidatie opname voelt als een geëngageerd huwelijk. Je voelt je liefdeloos maar al gaande krijg je meer waardering voor het personeel dat af en toe behandelt wordt als loopeenden maar goed sommige regels zijn kinderachtig en natuurlijk ben je niet thuis waar je voor de TV je avondeten nuttigt. Het goede nieuws is dat ik 27 Juli ontslagen wordt,  going home….na 17 mei de dag van de crash en zonder de hulp van mijn vrienden had ik het niet gered…dank Ramon, Jody voor de geweldige hulp, Jesse de Haas die me iedere dag bezoekt; Judith (van Egten) die de was doet, Nop immer op de achtergrond maar stond volledig klaar om me te steunen, dan Judith die van Mats en Sebastiaan, Paul mijn broer en Ramon / Jody aan mijn coma bed, Marie-José-André, buurman Jim die op mijn katje past, bestuur MCU Corrie en Leo, Willem en Anita, de hopjes van Aniek, Jo Linssen op de fiets naar Adelante, Ed op zijn motor, Remy, André Koppen en zijn vrouw, Paul Bogers, dank aan het personeel, therapeuten Adelante en kaarten van minister van der Steur, Micha de Winter, dhr. Deetman, Willy Langeland (voorzitter adviesraad), kardinaal Eijk, Wil de Jong (incluis vijf cd’s van Buddy Guy) tekeningen van de kinderen van Judith Joep en Coco, het halve weekend met Esther, het toekomstige weekend met Patty alle FB reacties, e-mails mijn dank is verpletterend…en weet u wat bizar is…..ik leef!

Bert road desolate

Hallo vrienden

Het kunstwerk De weg naar Verzoening door Pierre Habets

Het kunstwerk De weg naar Verzoening; Pierre Habets

Na twee maanden revalidatie kom ik langzaam weer als mens te voor schijn. Ik heb jullie allen gemist en ben aan de betere hand. Ben nog steeds erg moe maar met hulp van vrienden, familie als mijn zoon Ramon en zijn vrouw Jody, Judith en Judith mijn vertrouwde vriendenkring is hun steun essentieel geweest bij mijn herstel. Jesse komt iedere dag meestal met Jules en rijdt mij overal naar toe; het helpt zulke steun dus ik ben gezegend met jullie. In het begin wist ik niet wat gebeurd was, ik kwam na een aantal dagen uit coma en later heb ik de verhalen gehoord wat me is overkomen. Gewoon neergevallen in de boekhandel in de Dominicaner kerk. Hartstilstand. Mijn broer Paul stond naast me dus ik ben vrijwel meteen geholpen naar ziekenhuis gebracht en nu na weken belandt in Adelante (Hoensbroek) waar ik veel therapieën onderga; ze zijn zeer alert hier en het herstel verloopt uitstekend.

Ik denk aan mijn bestuursleden MCU en aan allen die de strijd met ons zijn aangegaan. Ik moet een klein stapje terug doen, ik heb het Ramon beloofd en we zien wel hoe wij de komende weken een weg vinden. Ik blijf van jullie houden.
[ + ]